Monday, November 12, 2018

Pseudociencias: una campaña advertirá de la lista negra de curanderos

Pseudociencias: una campaña advertirá de la lista negra de curanderos | Periodistas en EspañolPseudociencias: una campaña advertirá de la lista negra de curanderos

Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, ha anunciado una próxima campaña que invalidará a las pseudociencias, que irá de la mano de un documento elaborado por el Ministerio de Sanidad y el suyo propio, en donde se dará cuenta de todas las denuncias que se están produciendo actualmente sobre promesas de curación que no están amparadas científicamente.
Para ello, tras el estudio de la comisión delegada previa al consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), se ha considerado que hay que hacer cambios legislativos para prohibir las pseudociencias en los centros sanitarios y, con ello, evitar el intrusismo en la prestación de la asistencia sanitaria.
Los centros de las pseudoterapias se eliminarán y solamente existirán aquellos que con rigor, evidencia científica y profesionales de la medicina lo anuncien como centro sanitario.
La reforma legal facilitará este cambio normativo y se ejecutará con la modificación del Real Decreto 1277/2003 de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre la autorización de centros y establecimientos sanitarios. Esto, además del control de la publicidad engañosa que afirma disponer de terapias alternativas, estará vigilado por ambos ministerios.
La evidencia de las pseudociencias carece de todo punto de base científica y no es correcto que lo ampare el Ministerio de Sanidad. Este ha elaborado un documento oficial en donde se denuncian estas prácticas, con el objetivo de que los pacientes y sus familiares distingan qué significa una práctica científica y qué no. Ante los casos de tratamientos pseudocientíficos será el Ministerio de Sanidad el que adopte las medidas legislativas y los castigos oportunos para que dejen de engañar a las personas enfermas que acuden a ellos y evitan un tratamiento de la medicina tradicional.
La hipnosis, el feng shui, la frenología, la acupuntura, el megalitismo, la energía orgónica, la criptozoología, la numerología, la iridiología, la radiestesia, la radiónica, las piedras energéticas, las flores de bach, la fisiognomía, la ceralogía, la homeopatía, los PNL, la ufología, la quiropráctica, entre otros, a menudo trabajan conceptos que no persiguen el método científico y sus teorías se basan en el espíritu, la energía, la fuerza interior y el misterio, entre otras cuestiones.
La ciencia falsa, o falsa ciencia, utiliza los mecanismos del ser humano para convencer mediante una importante verborrea, que la cura está a su alcance. El placebo de nuevo, considerado curativo por la medicina tradicional, actúa como elemento en esta hipótesis sin base científica y el paciente asegura que está mejor. Mover los muebles de sitio para que corra la energía, ponerle piedras en la espalda para regular los chakras e ingerir gotas de una sustancia para eliminar el cáncer pueden ser algunas de las propuestas que le sugieran personas que no solo no están cualificadas, sino que utilizan la parte vulnerable de los enfermos y la desesperación que estos tienen ante una enfermedad, sea cual sea su etiología.
Los alarmantes casos de pacientes engañados por las pseudoterapias, pseudociencias y otras disciplinas que no están amparadas por la ciencia y el método científico, han aumentado notablemente en los últimos años. Esta campaña, junto con la posición expresa frente a estas prácticas que adopte el Ministerio de Sanidad, desmontará la aventura de curar por parte de las personas que se han aprovechado de otras y sobre todo, de su enfermedad, para lucrarse ante los ojos de la medicina.

Thursday, November 08, 2018

A Plataforma na Defensa dos Servizos Públicos pola Remunicipalización toma mais unha vez a palabra no Pleno do Concello de Ferrol onde se aprobaron novas ordenanzas para regular servizos básicos (Lixo, Sumidoiros e Auga)

A Plataforma na Defensa dos Servizos Públicos pola Remunicipalización toma mais unha vez a palabra no Pleno do Concello de Ferrol onde se aprobaron novas ordenanzas para regular servizos básicos (Lixo, Sumidoiros e Auga), quedando adiada para outro Pleno posterior da Depuración - Vídeo e Texto - Ártabra 21A Plataforma na Defensa dos Servizos Públicos pola Remunicipalización toma mais unha vez a palabra no Pleno do Concello de Ferrol onde se aprobaron novas ordenanzas para regular servizos básicos (Lixo, Sumidoiros e Auga), quedando adiada para outro Pleno posterior da Depuración - Vídeo e Texto


O 29 do pasado mes de outubro, o goberno municipal facilitaba a proposta de ordenanzas municipais que decidiron adaptar á nova Lei de Contratos do Sector Público que entrou en vigor en marzo deste ano e que xa fora aprobada en novembro do pasado 2017. Máis de 400 páxinas entre informes e datos, para ao día seguinte trata-los nunha Comisión de economía e facenda. Entre as ordenanzas estaba a de recollida de lixo, sumidoiros, abastecemento de auga e depuración. Celebrada a Comisión, quedou convocada outra para o luns 5 de novembro e ao día seguinte 6 de novembro convocado un Pleno Extraordinario, para entre outros asuntos aprobar as ordenanzas municipais que para o Alcalde Jorge Suárez e o seu goberno municipal, só era un asunto de trámite, menos na da depuración que presentaba cambios substanciais no prezo, logo das diferentes propostas que se estiveron barallando logo da xunta de portavoces que tivera lugar unha semana antes. Segundo os nosos datos viña supoñer para un consumo de 20m3 bimensuais, un ha baixada de pouco máis de 2 euros, con respecto ao que se está cobrando na actualidade. O mesmo luns unha vez celebrada a Comisión e un día antes do Pleno o Alcalde anunciaba que retiraba do Pleno a ordenanza de depuración, pois se incluíra erroneamente, para o cálculo do prezo final os custes do pago do financiamento das obras do Convenio con Acuaes, pago que non pretende que repercuta no prezo final a pagar directamente pola veciñanza, mais si indirectamente a través dos orzamentos municipais. As tres ordenanzas foron aprobadas só por catro votos a favor (Pois dous membros do grupo de goberno xa non estaba presentes no Pleno no momento das votacións -Sainza Ruíz e Álvaro Montes- e a edil de urbanismo María Lemos que faltou a toda a sesión), fronte aos tres en contra do BNG e Esther Leira, e a abstención do Partido Popular, PSdeG-PSOE e Ciudadanos (A páxina web do concello non pon a verdade e di que foron aprobadas por seis votos as dúas primeiras e non di número de votos na segunda).

Chama a atención o que para Jorge Suárez e o seu grupo de goberno (Ferrol en Común e dúas non adscritas), consideran un simple feito de cambio de terminoloxía, para 50 deputados e deputadas dos seus afíns de Unidos Podemos - En Podem Común e En Marea, trata-se dunha cuestión inconstitucional, presentando en febreiro pasado, un recurso ante o Tribunal Constitucional (Admitido a trámite) o 6 de marzo de 2018 [1].  O obxecto da impugnación é a modificación da natureza xurídica das prestacións que recibe o concesionario, que pasaron a ser "de natureza de prestación patrimonial de carácter público non tributario"; o que ben supoñer unha ruptura de principios tradicionais e que afecta aos principios tributarios. Os lobys das grandes corporacións que buscan o facer-se con máis facilidade co diñeiro público e que están detrás desta Lei, teñen dous obxectivos: que o concesionario cobre directamente a contraprestación (Cousa que xa ben facendo en Ferrol) pagada pola veciñanza e face-la directamente súa. E, en segundo lugar, que se pretenda eliminar o límite do custo do servizo propio que establece unha taxa. Din quen recorre que está é unha cuestión que consideran unha regulación que entra en contradición co disposto no artigo 31 da Constitución.[2]

Din que "ten un risco engadido que é romper a identidade que debe existir entre a contía da taxa e a cantidade que supón a prestación do servizo e con iso, reaparece un risco de encarecemento da prestación de certos servizos públicos".

As Disposicións Final 9ª, 11ª e 12ª da Lei refírense a modificacións da lexislación de taxas e prezos públicos, da de facendas locais e da xeral tributaria que están en consonancia co anterior; así como a Disposición Adicional 43ª.

Estes preceptos impugnados "constitúen un dos elementos máis escandalosos da visión ideolóxica da norma" de fondo neoliberal; que introducen restriccións ao réxime das remunicipalizaciones dos servizos públicos.


Intervención de Lupe Ces no nome da Plataforma na Defensa dos Servizos Públicos, pola Remunicipalización, no Pleno Extraordinario do Concello de Ferrol, celebrado hoxe, 6 de novembro de 2018.


https://youtu.be/awyzwn-j89Y

Señoras concelleiras, señores concelleiros, señor alcalde:

A Plataforma na Defensa dos Servizos Públicos pola Remunicipalización toma mais unha vez a palabra no pleno do concello de Ferrol para intentar coa nosa contribución a modificación, desta nova proposta do goberno municipal que vostede preside, para a aprobación de novas ordenanzas que regulen servizos básicos nesta cidade, para adecualas á nova lei aprobada no Parlamento español durante o goberno de Mariano Rajoy, e na actualidade recorrida nun dos seus artigos e diferentes disposicións, no aspecto que nos ocupa de taxas ou prestacións non tributarias, por 50 deputadas e deputados, afines ao seu grupo, por anticonstitucional. Porque cando falamos de servizos como o abastecemento de auga, recollida e tratamento dos residuos sólidos e saneamento e depuración de augas residuais, estamos  a falar de servizos básicos. Onde a da auga e o saneamento xa foron recoñecidos, como dereitos humanos pola Organización de Nacións Unidas en 2010. Esta polo tanto, é unha das tarefas principais que a cidadanía encomenda ao seu goberno local, que lle garanta estes dereitos e que eses dereitos sexan cubertos por servizos de calidade e a prezos xustos, que baixo o noso criterio, que antes vostede compartía, estas dúas condicións, de calidade e,  prezos xustos, só se poden cumprir cando servizos básicos destas características son de xestión 100% pública.

Non imos ocupar máis tempo do que nos corresponde. Somos unha Plataforma Veciñal que funciona ao abeiro do Regulamento de participación Cidadá desta cidade, e que traballa, e moito, para intentar rescatar estes servizos básicos da usura das grandes empresas ás que se lle teñen entregado. Obxectivo que vostede compartía. E que denuncia as políticas que perpetúan os seus privilexios e latrocinios, e aos políticos cómplices. Pertencemos ao movemento social que en todo o planeta está a defender os servizos públicos fronte á rapina capitalista. E como o resto de movementos, elaboramos tamén propostas e alternativas como as que imos expoñer neste pleno. Unhas propostas que nacen do estudo das normativas, ordenanzas e os sistemas técnicos de realizar estes servizos, pero tamén do contacto directo coas persoas beneficiarias deles, escoitando e analizando toda a información que nos achegan como afectadas da mala xestión e o roubo continuado que se practica na nosa cidade, como así o constatamos na nosa campaña barrio a barrio, realizada neste mes de outubro, coa recollida de 2.267 sinaturas para unha carta onde lle solicitabamos actuacións concretas.  Pero esta carta, vendo a redacción das novas ordenanzas, seguirá pechada no mesmo armario onde estarán os recursos presentado para modificar o proxecto de saneamento de A Malata (oportunidade perdida para comezar a modificar un sistema económica e ecoloxicamente insostíbel), ou os miles de recursos presentados contra o cobro da taxa, cando a depuradora non depuraba no anterior goberno de Rey Varela.

Queremos alzar a voz no nome desas 2.267 veciñas e veciños de Ferrol que solicitamos unha xestión diferente dos servizos básicos da nosa cidade. Unha carta que lle dirixiamos a vostede na que pediamos se lle abrise un expediente administrativo á empresa mixta de augas pola mala práctica de emitir masivamente facturas por lecturas estimadas (non reais), polo consumo de auga, moi por riba do permitido na normativa en vigor, presuntamente para financiarse dun xeito irregular; onde pedíamos que non se aplicara o cobro da taxa de depuración con efecto retroactivo, pois non é conforme ao aprobado no Pleno de 15 de novembro de 2017, e menos, unha taxa que se recoñece inxusta e avultada por todos os grupos municipais e os informes de EUDITA e OTIMA, que debe ser re-calculada dun xeito explicado, participado e transparente, como tamén debe ser revisada e adaptada a taxa de saneamento (sumidoiros) aos custos reais, moito menos que os máis de 1,8 millóns de euros que pagamos; onde pediamos que se devolvan os 800.000 euros cobrados indebidamente en 2015, durante o goberno de J. M. Rey Varela, por un servizo de depuración que non se realizaba; onde pediamos que se realice dunha vez, a tantas veces anunciada auditoría integral sobre a xestión da empresa EMAFESA; onde pediamos que se devolvan as infraestruturas do sistema de depuración a Augas de Galicia, mentres non podan ser asumidas por un ente supramunicipal, onde entre o concello de Narón e nun futuro o de Neda;  pediamos tamén a denuncia dos convenios con Aquaes e Augas de Galicia por ser claramente lesivos para o noso concello.

Pois ben, agora encontrámonos cunhas propostas de ordenanzas que non recollen ningunha das  peticións destes 2.267 cidadáns, peticións que van na liña do que vostede recollía no programa co que se presentou ás eleccións, no programa de goberno e no acordado nos plenos e xunta de goberno no verán de 2015. Unhas ordenanzas elaboradas, cun corta e pega, de continuísmo coas políticas anteriores, e apoio incondicional á empresa EMAFESA, concretamente á parte privada SOCAMEX, que é quen controla a xestión, sen que este goberno cumpra coa súa función fiscalizadora.

Como senón explicarnos que se permita a EMAFESA que siga cobrando polo servizo de saneamento (alcantarillado ou sumidoiros) sobre uns 1.830.000 euros, cando agora, unha parte da rede de saneamento xa o fai empresa Acuaes a través de Viaqua? Estásenos aplicando unha dupla imposición! 416.316 euros anuais que se inclúen para o cálculo da taxa de depuración. 

Que investiu EMAFESA no mantemento da rede de sumidoiros nesta cidade? Pois polo que cobrou ao longo destes 20 anos, e polo que seguirá a cobrar por este servizo segundo a nova ordenanza que se propón, ben puideramos ter sumidoiros bañados en ouro!

Como se controla a xustificación do diñeiro que a propia SOCAMEX saca de entre 3 e 7 actuacións diarias nesta cidade para resolver obturacións de instalacións de saneamento das comunidades de veciños e particulares da nosa cidade, onde se cobra 120€ por hora e outros 120€ por fracción? Como se controla ese mesmo servizo para limpar fosas sépticas no rural? SOCAMEX cobra por custe de persoal, xestión de residuos e materiais utilizados. Quen controla o que fan con eses resíduos? Se os transportan á empresa, antiga SOGARISA no concello de Somozas, agora privatizada na UTE PMA-CONTECO, para o seu tratamento, ou simplemente o introducen directamente ao sistema de depuración que pagamos os veciños e veciñas de Ferrol? Inclúen nos custes de materiais a auga utilizada? Porque tamén a recollen directamente do noso sistema de abastecemento.

O servizo de saneamento na nosa cidade, en mans de Emafesa-Socamex é un saco sen fondo e cheo de irregularidades.

Pero non é mellor o servizo de abastecemento, tamén controlado pola mesma empresa EMAFESA-SOCAMEX. Porque vostede preside o seu consello de administración e ten o papel de fiscalizar a xestión da parte privada, pero permite lecturas estimadas por mais do dobre ou mesmo o triplo do consumo habitual, que van repercutir logo no cálculo dos volumes consumidos para o pago de saneamento e depuración, e que son unha práctica contrastada por parte da empresa, de financiarse a conta dos veciños e veciñas de Ferrol. 

No caso das vivendas de Recimil e San Pablo o abuso é maior, porque se ven aplicando un consumo  lineal desde o 2013 de 20m³ por vivenda, independentemente das condicións e número de persoas que habiten esa vivenda. O que se instaurou como unha medida provisional mentres non se acometía unha solución para os contadores deses barrios, leva convertido en norma 5 anos, porque supón uns ingresos moi cuantiosos para a empresa. EMAFESA ten a obriga de instalar eses contadores!, como lle obriga o artigo 25-d da Lei de Augas de Galicia, a maiores de ser obriga incluída no propio Regulamento de Servizo de Auga Potable deste concello.

Tampouco podemos ter tranquilidade coa calidade da auga que consumimos, porque tras a experiencia da crise da auga do 2015, cos trihalometanos, este verán se anunciaba a existencia de cianobacterias no encoro das Forcadas. A Plataforma solicitou a este concello analíticas da calidade da auga. A nosa sorpresa foi comprobar que non existen analíticas independentes, só as que realiza a empresa EMAFESA. O raposo emite certificados de  que non se come ás galiñas, cando, vistos os antecedentes desta empresa, o concello debera realizar analíticas aleatorias e independentes para cumprir coa súa función fiscalizadora.

O servizo de depuración, sendo tan novo na nosa cidade é xa un vello coñecido desta Plataforma. O sistema que se nos impuxo, merecería o Premio Guines por estrambótico, custoso e insostíbel a nivel medioambiental. É certo que ten conseguido eliminar os malos cheiros e mellorar a calidade das augas dunha parte importante da nosa ría, pero non é menos certo que seguen a existir vertidos como os que constata habitualmente esta Plataforma na enseada do Montón no barrio de Caranza, onde por certo aínda está sen retirar un emisario submarino, agora teoricamente desconectado, polo que segue a cobrar Emafesa. E como este poderiamos poñer máis exemplos. Ou no propio camiño Inglés deste barrio, cunha inundación de toalliñas e augas fecais saídas do alcantarillado para o medio do camiño, que non sabemos explicar aínda cal é a súa orixe. Por non falar da explosión ocorrida no mirador de A Cabana onde as tapas do alcantarillado saltaron polos aires, que agora está pechado ao público. Ou a denuncia do deterioro do medio mariño feita por mariscadores no Cabo Prioriño.

Este servizo tan desexado na nosa cidade, non pode ser un lastre máis. Un servizo tan reivindicado e pelexado, que veu con 20 anos de atraso, que desaproveitou o investimento europeo, e que agora vostede, como ocorreu co goberno de Rey Varela, acepta que recaia, o que é o financiamento dunha obra de interese xeral, sobre nós, veciños e veciñas de Ferrol. Hai que transforma-lo, pero se negou a facelo aprobando o mesmo modelo para o saneamento de A Malata, facendo caso omiso da Lei do Regulamento do Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia, o mesmo que permite o retraso desta obra anunciado por Augas de Galicia que supoña que esa parte da nosa Ria siga a ser un vertedoiro durante un ano máis. 

Ademais, non pode ser calculado o prezo do servizo de depuración, en base aos datos de volumes, custes eléctricos ou custes de depuración que aporta a propia empresa. O cálculo do custe do servizo ten que ser explicado, participado, transparente e xusto. Esta Plataforma non deixamos de felicitarnos porque imos conseguindo pouco a pouco que se rebaixe o prezo da chamada taxa de depuración,  pero afirmamos que aínda hai marxe para baixa-la máis do valor no que a cifra a proposta deste goberno. Por exemplo, coa optimización técnica para reducir consumos eléctricos e caudais a tratar (bio-gas, xeración de enerxía eléctrica co potencial do emisario terrestre, contratación eléctrica por tramos...); a revisión no recibo da taxa de saneamento-sumidoiros; a revisión do canon concesional para facelo finalista para o servizo de augas, entre outros...

Apontar tamén para que conste neste pleno, a nosa total disconformidade co sistema de bonificación que se está a aplicar nestes momentos e ao que se pretende dar continuidade segundo aparece nas novas ordenanzas. Segundo o sistema que vostede e o seu goberno apoian, unha persoa que viva soa que teña de ingresos o IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), 537,84€, ten dereito a bonificación. Fíxese que absurdo: unha persoa soa que cobre 538 euros ao mes, uns céntimos máis, xa non ten dereito a esa bonificación. Pero podemos poñer outro exemplo, unha familia de 7 membros que ingresen por unidade familiar 860,64€ ten dereito a bonificación, se ingresan 861€ xa perde o seu dereito. E ademais, se algunha familia, sexan 5, 7, 8 ou nove membros se pasa de 30m³ de consumo perde o dereito á bonificación. Vostede quere perpetuar o castigo á pobreza que practican os gobernos da dereita. A Plataforma propoñemos un sistema progresivo tanto no relativo a ingresos como a consumo.

O obxectivo desta Plataforma é conseguir o rescate dos servizos básicos para unha xestión 100% pública. Levamos xa dous anos indicando o camiño para conseguilo, aínda que vostede olle para outro lado. Agora engadimos que as novas ordenanzas teñen que ir nesa dirección, polo que anunciamos que presentaremos alegacións ás que se aproben hoxe, incluíndo a aplicación do artigo 133 da Lei de Procedemento Administrativo Común, que vostede non quere aplicar para estas ordenanzas, intentando poñer unha mordaza máis á participación cidadá en Ferrol. 

Ferrol, 6 de novembro de 2018

Documentos Audio-Visuais.-

Os Plenos son retransmitidos por emisións-online desde a canle do Concello por medio de Youtube.

Pode-se ver o Pleno completo, de case tres horas e medías, na Cale Oficial do Concello, xa publicado. | Ir á Canle.

Monday, September 17, 2018

Nós os asasinos

Nós os asasinos | Ollaparo. O universal é o local sen muros“Ao santo que non está presente, vela non se acende”. Esa poderia ser a expresión, un tanto groseira en sua formulación, de dominación na sociedade actual. As persoas delegan os representantes (chefes, xerentes, políticos e outros profisionais) e lavan as maos sen se envolver. Eles són irresponsábeis, literalmente. Un lanzamento que sempre permite estar a velas vir. Na exixencia do desfrute de dereitos e desconfianza na asunción de obrigas. Relación unilateral, do superior ao inferior, do cliente ao cliente, coa que a construción social da realidade é proxetada. A meio camiño entre a servidume voluntária e a debida obediencia. No civil e militar.
À medida que brincan coa exumación da múmia do Franco ( “un paso histórico”, segundo o presidente Sánchez), o Goberno coroa o pódio da infamia. Iso aconteceu na quinta-feira, 13 de setembro, cando o Executivo Socialista ratificou a venda de 400 míseis de precisión a laser para a Arábia Saudita. A tirania feudal que lidera unha coalición internacional na guerra do Iemen, descrita pola ONU como a maior catástrofe humanitária presente. E tudo iso despois que o ministro da Defensa, Xustiza do Supremo Tribunal em licenza Margarita Robles, amagara de rescindir o contrato asinado pelo PP no início de 2015 (até entón non tiña intensificado o conflito) e os traballadores de Navantia encenado manifestaciónns para impedir que Riad cancelase a construción de 5 corvetas para a Mariña daquele país.
Foi certamente unha data memorábel. Porque nunca antes nosa indústria militar tivera  tal entusiasta apoio dos traballadores do sector. E ainda menos dos líderes políticos da esquerda alternativa. Porque que representan os cartaces “Mais carga de traballo” con que os traballadores que aflixen o goberno para arranxar o arsenal mortal e o argumento do alcalde de Cádiz  de Podemos, Kichi, sobre “o dilema é a fabricaçión de armas ou comer.”  O morto á mortalla e o vivo á fogaza! Són os efeitos da existencia representada que cultivamos. Embora tais actitudes semellan o camiño para o fascismo de baixa intensidade que xurde entre aqueles de abaixo. Ou hai moita diferenza entre esa vida macabra da miséria allea e o discurso xenófobo do “nós primeiro” que triunfa na Europa?
Imoral, indecente, nauseante, se encaixa en todos os cualificadores mais difíceis, mas nengún é mais apropriado que o criminoso para descreber o que aconteceu. Usando a razón mercantil para resolver unha cuestión de Estado que viola os dereitos humanos coa ousadia da sedicente esquerda no poder, elimina calquer indício de credibilidade democrática. Como o diretor da ONG Intermón Oxfam di que “non pode permitir que as armas que poden ser usadas nun pais  millón de casos de cólera e à beira da fame, onde tres de cada catro iemenitas precisan de axuda humanitária para cobrir as necesidades básicas, nunha crise exacerbada polo blocaxe naval e aérea “(a énfase é miña). Iso é precisamente o que permitirá que o goberno socialista en nome de todos os españois que se aproveitan da opinión pública considerou “paso histórico” de enviar os restos do ditador para gargarejar.
Uma espécie de trompe l’oeil em que historicamente o PSOE mostrou lidar com a perícia do asasino contratado. Pacifista de portas do lado de fora e belicista até as cachas, a festa novamente no goberno estendeu as bases norte-americanas em solo espanhol; consumaram a entrada na OTAN con aquele referendo complicado (o único permitido até hoxe) de memória infeliz; deu un secretário xeral a esa alianza militar na figura do ex-ministro da Educación Javier Solana; concedeu a sede de Rota para o Pentágono ficara alá a sede dos Escudos Anti-míseis (sen consultar o pobo, por meio do 135) como unha despedida da etapa Zapatero; e agora Sánchez retificou para aumentar nosa contribuición às despesas da OTAN exixidas por Trump, apesar de a España ser o segundo maior contribuinte para misións militares no exterior. Do felipismo ao pedrismo o complexo militar-industrial-tecnolóxico español tivo nos gobernos socialistas seu principal benfeitor. Embora, como agora está acontecendo coa a venda de arsenais para Riad, limite os mínimos éticos e legais.
Devorados pola razón de Estado, nós non vimos a saber o que a Ministra Robles estaba a referir cando ela alegou “irregularidades” na expedición mortal.. Posibelmente a iso poderia violar a lei 53/2007, de 28 de decembro, que no seu artigo 8 nega este tipo de autorizaçcións “cando houber sinais racionais de que o material de defensa, outros materiais ou produtos e tecnoloxias de dupla utilización pode ser usado para accións que perturban a paz, a estabilidade ou a seguranza nun nível global ou rexional, pode exacerbar as tensións ou conflitos latentes, eles poden ser usados ​​contrariando o debido respeito e dignidade inherente ao ser humano para fins de represión interna ou en situaxións de represión aos dereitos humanos “. Talvez tamén porque houbese un precedente para apreender, cando en febreiro de 2011, as licenzas para a venda de armas e equipamentos militares à Líbia foran negadas. Embora a história tem mostrado que Gaddafi non era “un de nós”, encanto xeques sauditas  son mao na luva coa monarquia borbónica. Todo iso antes do silencio da maior parte do espectro parlamentar envolvido no corta-fogo dos masters e o tocomocho da transferencia da múmia fedendo. Porque o efeito Kichi, com sua “nión alternativa”, foi emulado diferido por seus chefes no Villa e Corte. Non se sabe se foi por non estar indisposta cos traballadores de Navantia ou porque as contradicións son pagas. Ainda que agora se declara “pacifista e anti-militarista” o ex-JEMAD Julio Rodriguez, o favorito en todas as quinielas do secretário-xeral Pablo Iglesias, foi entre 2006 e 2008, o Director Xeral do Armamento e Material do Ministério da Defensa (DGAM). E certamente ese currículo é o que o Departamento de Estado dos EUA ofereceu as garantias máximas de sua persoa, conforme revelado polas mensaxes secredas descriptografadas na altura polo Wikileaks. Nesta cuestión o amarrado e ben amarrado adiciona e segue. Na década de oitenta estábamos contribuintes líquidos para o extermínio do pobo curdo no Iraque fornecendo gas mostarda Bombas Explosivas de Air Combustibel (BEAC) ao daquela amigo do Ocidente Saddam Husein, e hoxe procurando merecimento para  repetir fazaña  bélica cos iemenitas. Temos que viver de algo! Dito isto é fácil baixar nosa raiba nas autoridades que toleran e facilitan eses abusos aos dereitos humanos sen o noso consentimento. Mas é uma cortina de fumaza. A responsabilidade non permanece mais no limiar de nosas consciencias. Iso as infecta. Aplaudimos as equipes de futebol patrocinadas polos matadouros (Fly Emirates / Qatar Airways); Nós mercamos xornais cuxos accionistas son mercadores da morte (o país con fundos Qatari e sua participación no francês Le Monde financiados polo Grupo Lagardère, xigante negócio de armas do mundo); temos nosa folla de pagamento e poupanza en bancos asociados à indústria militar (especialmente Santander); oferecemos impunidade legal, política e meios de comunicación para un rei emérito que rebordela comisións da família real saudita, e para completar o noso especial “Viva a morte!”, dizemos que a única maneira digna de traballo é a fabricación de armas de destruición en masa contra inocentes.Non temos como escapar. Estamos no final do intervalo. Fora de disfarces. Por mais que xoguemos a responsabilidade, acabaremos  esmagando. Ainda que afirmemos que obedecemos ordens (como os nacistas a pé) e que vamos ao choio. Non escudemos en que non sabemos Que facer. Se non dicermos NON. Mesmo se non verbalizarmos “NON no noso nome”. Se non nos plantamos. Se non sairmos para a rua para impedi-lo, como por exemplo coas pensións … nós mesmos, si: tamén nós seremos asasinos.

Monday, September 10, 2018

A Plataforma consigue as 100 primeiras sinaturas, no comezo da campaña de información á veciñanza sobre o Recibo da Auga (taxas - depuración - emafesa - lecturas estimadas - ordenanzas - regulamento) - Ártabra 21

A Plataforma consigue as 100 primeiras sinaturas, no comezo da campaña de información á veciñanza sobre o Recibo da Auga (taxas - depuración - emafesa - lecturas estimadas - ordenanzas - regulamento) - Ártabra 21

Posted: 09 Sep 2018 08:11 AM PDT
Mesa-Info desta mañá do venres 7 de setembro, na Praza da Ilustración, onde ten localizada a sede
a empresa mixta de augas de Ferrol (Emafesa).

Baixo o epígrafe "INFORMACIÓN RECIBO DA AUGA (taxas - depuración-saneamento - emafesa - lecturas estimadas - ordenanzas - regulamento)", a Plataforma comezou unha campaña de información á veciñanza mediante a coilocación de Mesas Informativas polos barrios de Ferrol, ademais de recoller sinaturas para presentar un escrito cunha serie de puntos reivindicativos que se lle solicitan ao Concello.

Esta mañá do venres 7 de setembro, comezou a campaña na Praza da Ilustración, onde ten localizada a sede a empresa mixta de augas de Ferrol (Emafesa). A Plataforma conseguiu hoxe as 100 primeiras sinaturas e informado a un número importante de persoas que se interesaron pola acción.

Calendario da primeira volta de Mesas-Info nos barrios de Ferrol:

✅ Venres día 7 de setembro, ás 10:30hs na Praza da Ilustración, nas inmediacións de Emafesa.

✅ Luns día 10, às 10:30hs na Praza Amada Garcia, diante do Edificio da Xunta de Galicia.

✅  Martes día 11, às 10:30hs no Mercado de Caranza.

✅  Mércores día 12, às 10:30hs en Canido, esquina rúa Alegre con rúa Doutor Sixto Seco (Praza da Antiga Fenya).

✅  Xoves día 13, às 17:30hs no Inferniño, na cabeceira da Praza, nas inmediacións da Travesía do inferniño.

✅  Venres día 14, às 11:00hs na Praza de Armas, diante da Casa do Concello.

O escrito dirixido ao Concello e que está a disposición da veciñanza para asinar é o que segue:

Á atención do Sr. Alcalde Presidente do Concello de Ferrol

Ás persoas abaixo asinantes, todas veciñas de Ferrol, ante a carta remitida pola empresa EMAFESA e as distintas irregularidades que se seguen cometendo en relación ao servizo de auga, depuración e saneamento,

SOLICITAN

1º Que abra un expediente administrativo á empresa mixta de augas pola mala práctica de emitir masivamente facturas por lecturas estimadas (non reais), polo consumo de auga, moi por riba do permitido na normativa en vigor, presuntamente para financiarse dun xeito irregular.

2º Que non aplique o cobro da taxa de depuración con efecto retroactivo, pois non é conforme ao aprobado no Pleno de 15 de novembro de 2017. E menos, unha taxa que se recoñece inxusta e avultada por todos os grupos municipais e os informes de EUDITA e OTIMA, que debe ser re-calculada dun xeito explicado, participado e transparente. Como tamén debe ser revisada e adaptada a taxa de saneamento aos custos reais, moito menos que os 1,8 millóns que pagamos.

3º Que se devolvan os 800.000 euros cobrados indebidamente en 2015, durante o goberno de J. M. Rey Varela, por un servizo de depuración que non se realizaba.

4º Que se realice dunha vez, a tantas veces anunciada auditoría integral sobre a xestión da empresa EMAFESA.

5º Que se devolvan as infraestruturas do sistema de depuración a Augas de Galicia, mentres non podan ser asumidas por un ente supramunicipal, onde entre o concello de Narón.

Agardando unha resposta positiva que ampare á cidadanía de Ferrol ante estes abusos, asinan este escrito en Ferrol, no mes de setembro de 2018.

(Seguen as Sinaturas).

Documentos anexos:

Modelo de impreso para recoller sinaturas. | Acceder/Baixar.

Modelo de cartaz para as convocatorias, | Acceder/Baixar.

Folla Informativa. | Acceder/Baixar.

Comparecencia da Plataforma na Solicitude de apertura de expediente administrativo a Emafesa por presuntas irregularidades na facturación con lecturas estimadas irregulares. | Rexistrado o 27 de xuño de 2018 | Acceder/Baixar.
--
PLATAFORMA NA DEFENSA DOS SERVIZOS PÚBLICOS, POLA REMUNICIPALIZACIÓN
Abonda de saqueo! Hai outras alternativas!
Pódese, débese e precísase!
remunicipalizacion.plataforma@gmail.com |  https://plataformaferrol.blogspot.com.es/

#Emafesa
---

Sunday, September 09, 2018

En la sociedad mercantil solo tenemos los derechos que podemos pagar | Periodistas en Español

En la sociedad mercantil solo tenemos los derechos que podemos pagar | Periodistas en Español
En la sociedad mercantil solo tenemos los derechos que podemos pagar

El sistema económico globalizado junto con su cultura mercantil consumista, supone una amenaza para el desarrollo de la humanidad.Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno de España, y derechos humanos
Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno de España, y derechos humanos


Por ejemplo, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hace referencia al trabajo, la globalización tirana lo transforma en una condena a la precarización.
Así, otro artículo como el 25 que alude al derecho a un nivel de vida adecuado que asegure la salud, el bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica… el derecho a seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdidas… es en muchos casos una misión imposible…
Entonces ¿cómo vamos a hablar de disfrutar del tiempo libre según el artículo 24, si lo que se tiene en la cabeza es cómo se va a vivir en caso de cualquier pérdida? ¿Cómo se va a disfrutar de un bienestar si en el trabajo tienes que avisar con quince días de antelación en caso de que te pongas enfermo?
Artículos como el primero que se refiere a la Igualdad y fraternidad, el segundo a la igualdad de derechos sin distinción de raza, sexo, religión… clase social… no se pueden cumplir si lo que más importa es el dinero y el consumismo infinito de lo que no se necesita.
El artículo 26 sobre el derecho a la educación que dice que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad… si fuese así no se mangonearía la psicología de las personas enseñándolas a obedecer y a consumir, en vez de a desarrollar su personalidad (autoconocimiento, inteligencia emocional, aptitudes, reflexión, autorrealización, reconocimiento…) dejándolas sin consciencia y a la deriva de los vientos del poder económico (el auténtico poder) que previamente no garantizó un nivel de vida adecuado para una existencia autónoma, responsable y digna.
Mientas el capitalismo protege y satisface a los acaudalados, las necesidades humanas fisiológicas, psicoafectivas y psicosociales de quienes tienen menos, poco, muy poco o casi nada más que el aire contaminado,  son utilizadas por esta cultura para manipular los afectos, el pensamiento y la voluntad, intimidando, culpabilizando… y dando gran valor a la agresividad normalizándola …
Así no se puede disfrutar de libertad, justicia y paz porque con esta mercantilización globalizada se tienen tantos derechos como te puedas comprar…  Y si encima no se santifica al poder haciendo humor gráfico, entonces el riesgo está  en que éste pueda censurar y limitar la libertad de expresión.
Estas son alguna reflexiones que me han motivado a participar en el taller sobre Derechos Humanos que organiza el Espacio de Igualdad Elena Arnedo, del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid.
Mi contribución será mediante una exposición sobre Los derechos humanos en viñetas, que responden a preguntas surgidas después de los ataques terroristas del 11S, que significaron un antes y un después enel marco jurídico de una lista de derechos fundamentales para la ciudadanía.

Ficha

 • Inauguración de la exposición martes 11 de septiembre, de 19 a 20:30 horas.
 • Puedes visitar libremente la exposición desde el 11 hasta el 30 de septiembre, o apuntarte a las visitas guiadas:
  . viernes 21 de septiembre, de 11 a 12:30 horas
  . viernes 28 de septiembre, de 18 a 19:30 horas
 • Nombre: Espacio de Igualdad Elena Arnedo Soriano
 • Dirección:
  CALLE  ARREGUI Y ARUEJ,  31   28007  MADRID
  Barrio / Distrito
  ADELFAS / RETIRO
  Teléfono 914 802 508
 • Organización
  Espacio de Igualdad Elena Arnedo (Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad)

Wednesday, September 05, 2018

La farsa de los superalimentos

La farsa de los superalimentos | Ciencia | EL PAÍSQuinoa, bayas de goji o de açaí, semillas de chía, té de maca, aceite de coco, espirulina, kale o espelta: cada vez más productos de nombre extraño y procedencia casi siempre exótica se amontonan en los estantes de tiendas de alimentación y supermercados. Son algunos de los llamados superalimentos, según los expertos una categoría creada más bien por el márketing y las redes sociales que por la comunidad científica. Ver atribuidas en Internet a estos productos supuestas propiedades beneficiosas con efectos hasta milagrosos para la salud es frecuente. Pero en la gran mayoría de los casos no hay evidencias científicas que confirmen estas virtudes. Los nutricionistas aseguran que ningún producto en sí puede ser un superalimento y que una dieta saludable debe ser equilibrada y variada. Los alimentos sanos son abundantes en nuestro entorno habitual y no es necesario buscarlos al otro lado del mundo, coinciden.
Es una nuva moda? ¿Por qué les llamamos superalimentos? Tienen prácticamente las mismas características que otros, pero unos lo son y otros no", reflexiona la experta en industria alimentaria Gemma del Caño. Las características principales de los productos que se suelen incluir en la categoría son el hecho de ser "nuevos y desconocidos", "exóticos" y "con algún componente nutricional que les diferencie o al que podamos atribuir una función específica", según Del Caño.
La atracción por lo exótico descrita por esta experta parece verse reflejada en los datos. Según el último informe anual sobre alimentación en España del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre 2012 y 2017 las ocasiones de consumo de comida diferente de la "occidental tradicional", como quinoa, sushi, ceviche, guacamole o tacos, han subido un 132% como entrante, un 105% como plato principal y un 223% como plato para compartir.
Los superalimentos "de repente irrumpen y parece que van a ser los salvadores de nuestra salud", afirma Miguel Ángel Lurueña, doctor en tecnología de los alimentos y divulgador científico. "Son percibidos como una forma de compensar una mala dieta y unos malos hábitos", agrega Lurueña. Para Estefanía Toledo, de la Universidad de Navarra, la necesidad de encontrar "soluciones fáciles" a una cuestión compleja como lo es adoptar una dieta equilibrada genera falsas expectativas en muchos consumidores. "El mensaje que se transmite es que da igual con qué se acompañen [los superalimentos] y el resto de la dieta", asegura esta investigadora, que también forma parte del Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición. "Pero es lo contrario a lo que hay que buscar", zanja.
En su opinión, hay que alimentarse de forma saludable y equilibrada "en su conjunto" para tener un aporte de nutrientes adecuado. Entre las claves para lograrlo, la experta indica como ejemplo favorecer el consumo de cereales integrales, verduras, legumbres, frutos secos, pescado y alimentos con grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas como el aceite de oliva con respecto a los procesados, las carnes rojas, las bebidas azucaradas y los productos abundantes en grasas saturadas.

El peso del márketing

Toledo asegura que algunos productos incluidos en la categoría de superalimentos "tienen un valor nutritivo muy interesante" y pueden ser incluidos en una dieta variada, siempre y cuando se tenga en cuenta que "ningún alimento es una píldora mágica que nos vaya a curar de todo", agrega. Ante el auge de estos productos, también la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que "no existe ningún alimento milagroso ni curativo" y que "esta idea suele ser fruto de estrategias de márketing o leyendas sin fundamento".
"Gran parte de la responsabilidad de esto es de la industria, que fomenta en el consumidor una necesidad que en realidad no tiene", asegura Gemma del Caño, que trabaja en el sector. "Durante mucho tiempo se han sacado productos seguros, pero no todos saludables. Ahora intentamos resarcirnos y hemos cambiado un montón de azúcar por un montón de propiedades, para que no se piense que somos tan malos", afirma esta experta. "Estamos teniendo la misma falta de ética por un lado que por el otro", considera. Del Caño cree que a veces las empresas utilizan datos científicos sacados de estudios patrocinados por ellas mismas con fines comerciales.
Seguir una alimentación saludable "requiere constancia", afirma Estefanía Toledo. "Hay cosas que pueden no ser saludables pero tienen un fuerte márketing, y el márketing nos lleva a consumir, está diseñado para eso", agrega esta investigadora. La científica hace autocrítica. "Quizás en salud pública no hemos sabido hacer un buen contramárketing", reflexiona. Aunque subraya que también influye la escasez de recursos que se pueden destinar a las campañas de información por parte del sector público con respecto a los presupuestos para la publicidad de las empresas privadas.
Quinoa a la venta en un establecimiento madrileño de alimentación vegana.
Quinoa a la venta en un establecimiento madrileño de alimentación vegana. VÍCTOR SAINZ
"La innovación forma parte de la identidad de la industria de alimentación y bebidas, que pone a disposición del público productos e ingredientes hasta hace poco desconocidos", afirma la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). "Se está trabajando intensamente en todo lo relacionado con alimentación, composición, salud y calidad alimentaria, así como en productos por sectores de población y en nuevos aromas e ingredientes. La oferta alimentaria nunca ha sido tan amplia", agrega la patronal del sector.
Por el otro lado, la FIAB asegura que "el término superalimento no es un concepto científico y en ningún caso hay productos milagrosos". La patronal recomienda "llevar una dieta variada y equilibrada en su conjunto y practicar actividad física de manera regular". También asegura que lo importante es que los estudios "estén basados en evidencias científicas" y que los que se publican en revistas especializadas "tienen que cumplir unos criterios rigurosos y son evaluados por revisores independientes". En la UE "tenemos un marco legislativo estricto sobre información al consumidor y declaraciones nutricionales y de propiedades saludables", recuerda. Pero no contesta directamente a las acusaciones de los expertos de fomentar falsos mitos como estrategia de márketing.

Contrarrestar la desinformación

Los expertos alertan de los peligros de la desinformación. Para Del Caño la desconfianza en la producción alimentaria tradicional y la inquietud que provocan los problemas de salud hacen vulnerable a la población frente a la desinformación proporcionada por quienes se aprovechan de "medios estudios o medias verdades". Toledo propone que la publicidad directa esté más regulada para que no se puedan hacer "afirmaciones que no están fundamentadas". También cree que hay que impulsar más campañas de información y gravar con impuestos diferenciados "los alimentos saludables y los alimentos menos saludables".
"Si algo parece demasiado bonito como para ser verdad es muy probable que no lo sea", afirma Lurueña, que en su blog Gominolas de petróleo divulga información científica y desmiente mitos sobre alimentación y nutrición. Este experto invita a ser conscientes de que la intención de anuncios de productos milagrosos suele ser un intento de vender algo a través del engaño. “La realidad no es sencilla como tomarse un brócoli y pensar que así los problemas van a desaparecer”, recuerda.

LA NORMA PROHÍBE LAS FALSEDADES

En la UE hay una normativa común sobre la atribución de propiedades saludables o nutricionales a un alimento y sobre la información en el etiquetado y en la publicidad de los productos. Estas normas prohíben que las atribuciones sean "falsas, ambiguas o engañosas", den lugar a dudas "sobre la seguridad y/o adecuación nutricional de otros alimentos" o se refieran "a cambios en las funciones corporales que pudieran crear alarma en el consumidor o explotar su miedo".
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), con sede en Parma (Italia), es la entidad encargada de evaluar de forma consultiva las declaraciones de propiedades saludables o nutricionales. La EFSA recibe las peticiones de autorización a través de los Estados miembros y expresa una opinión favorable o negativa tras la valoración de un comité de expertos. El proceso de evaluación dura como mínimo cinco meses. Luego la Comisión Europea autoriza o rechaza estas peticiones de atribución. La EFSA afirma que suele rechazar un 80% de las solicitudes sobre propiedades saludables. Son la Comisión Europea y las autoridades nacionales quienes autorizan o vetan la comercialización de los productos alimentarios.
Fuentes de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), dependiente del Ministerio de Sanidad y competente en la elaboración de la normativa en materia en España, aseguran que la ley española sobre etiquetado de alimentos es ajustada a la normativa europea. En la web de AECOSAN hay material informativo sobre ella. La aplicación de la ley es competencia de las Comunidades Autónomas y de la Subdirección General de Sanidad Exterior para los productos que proceden desde el extranjero. En 2017 se registró solo un 0,1% de casos de incumplimientos de esas normas en los casi 150.000 controles realizados en España, según AECOSAN.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...