Monday, September 24, 2007

el manifiesto contra la planta de gas


Organizado polo Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, celebrouse hoxe sabado 22 de setembro, ás 12 horas, no salón de actos do Vicerreitorado do Campus Universitario de Ferrol, o acto de firma do Manifesto de artistas e intelectuais contra da Planta de Gas no interior da ría de Ferrol e de apoio á manifestación do 30 de setembro.
Foi presentado polos membros do CCE:Eliseo Zaera, Lupe Ces, Rosa Méndez, LuzMarina Torrente e Carmelo Teixeiro, que desenvolveron nas súas intervencións os tres puntos do manifesto:

1. A nosa petición de que sexan retiradas tódalas denuncias que afectan ós traballadores do mar, na Ría de Ferrol, implicados neste proceso da súa defensa e en contra da ubicación da planta de gas de Reganosa.

2. O noso total desacordo coa ubicación da planta de gas natural licuado no interior da Ría de Ferrol. Asimesmo, solicitamos ó goberno da Xunta de Galicia que recupere o Porto Exterior como espacio axeitado para a instalación da Planta de gas, prevista nese lugar dende o ano 1994.

3. O noso apoio á manifestación que terá lugar en Ferrol o próximo día 30 de setembro, en protesta pola existencia dunha planta de gas nun lugar totalmente inadecuado e a nosa solicitude ás autoridades competentes de que non aproben a acta de explotación comercial ou de funcionamento definito de Reganosa, do mesmo modo que pedimos a reconversión do complexo petroquímico de Punta Promontoiro, por ameazar a vida da poboación e a riqueza marisqueira da Ría.

Explicando tamén os pormenores da organización da Manifestación que se celebrará en Ferrol o domingo, 30 de Setiembre e invitando a toda Galicia á participación.
Tras a lectura do nome dos 200 intelectuais e artistas que xa asinaron o seu apoio a este manifesto, púxose fin ó acto coa firma simbólica dos presentes.
COMITÉ CIDADÁN DE EMERXENCIA PARA A RÍA DE FERROL

MANIFESTO DE INTELECTUAIS E ARTISTAS CONTRA DUNHA PLANTA DE GAS NO INTERIOR DA RÍA DE FERROL E APOIO A MANIFESTACIÓN DO DIA 30 DE
SETEMBRO DE 2007.

Relación de Asinantes

Abad Vidal, Xosé
Fotógrafo
Acuña Sánchez, Ramón Luis
Escritor e Xornalista
Aguiar, Pablo
Investigador
Agust, Andrés
Xestor Cultural
Alabau Albors, Sari
Profesora e Política
Aleixandre, Marilar
Escritora
Alonso Montero, Xesús
Profesor e Escritor
Alonso Rodríguez, Eduardo
Director Teatro
Alonso Villaverde, Francisco
Escritor
Alonso, Carlos Alberto
Cineasta
Ameneiros, María Rocío
Profesora Universitaria
Amorím Domínguez, Manuel Afonso
Profesor
Angueira, Anxo
Profesor e Escritor
Arboleda Clemente, Laura
Licenciada en Química
Arguello Rodríguez, Felicidad
Pedagoga
Arriaga, Mikel
Prof. Univ. Pais Vasco
Aznar Soler, Manuel
Catedr Literatura Univ BCNA
Banet, Enrique
Realizador
Barrera Beitia, Enrique
Profesor e Historiador
Beiras Torrado, Xosé Manuel
Profesor e Escritor
Berguer Sández, Alberto
Médico
Blanco, Carmen
Escritora e Prof. USC
Boix Lluch, Quim
Enxeñeiro Industrial
Bouza Álvarez, Fermín
Escritor e Catedr.Socioloxía
Bouzada, Xan
Prof. Univ. Vigo
Braxe Mendía, Lino
Actor e Dramaturgo
Braxe, Xoan X.
Artista
Cambeiro Quintela, César
Actor
Campo Freire, Xaquín
Crego e Escritor
Capitán, Ana
Docente Univ.R.Lluch.
Carbajo, Diego
Univ. Pais Vasco
Casal Pita, Manuel
Enseñeiro e Profesor
Castaño Pereiro, Yolanda
Poeta
Castro Varela, Aurelio
Xornalista
Chao Rego, Ramón
Xornalista
Clausell, Jordi
Técnico de Xestión
Constela Doce, Xesús
Filologo e escritor
Coo Martín, Alberto de
Biólogo e Investigador
Cortizas Amado, Antón
Escritor e Mestre
Couceiro Buelo, José Carlos
Profesor Universitario
Cuesta García, Carmen
Profesora
Dacosta, Henrique
Escritor
Davila, Andrés
Univ. Pais Vasco
Di Masso, Marina
Investig. Univ. Aut BCN
Díaz Arias de Castro, Xosé
Deseñador
Diaz Orjales, María Manuela
Pintora e Cantautora
Díaz Pardo, Isaac
Ceramista
Díaz Pérez, Yolanda
Avogada e Política
Díaz Seijas Raquel
Profesora Universitaria
Díaz, Xiana
Profesora
Dobarro Paz, Xosé Mª
Escritor e Catedr.UDC
Duro Fernández, Xan
Documentalista
Estévez, Xavier
Actor
Etcheverria Vázquez, Carlos
Avogado
Eull, Lluisa
Profesora
Fernán Vello, Miguel Anxo
Escritor
Fernández Campos, Leonardo Enrique
Lingüista
Fernández Paz, Agustín
Escritor e Profesor
Fernández, Mónica
Profesora
Ferrández, Guillermo
Escritor e Profesor
Ferreiro Badía, Manuel
Escultor e Pintor
Ferrer, Rufino
Empresario Cultural
Figueroa Panisse, Adela
Bióloga e Xeóloga
García Abalo, Anxela
Actriz
García Cendán, Bernardo
Sociólogo
García Novás, Victor
Pintor
García Pérez, Mónica
Actriz
Garcia Villaverde, Xosé Mª
Licdº Ciencias Políticas
García, Alvaro
Mecenas
García, Beatriz
Profesora
García, Josep María
Museógrafo
García, Ohiane
Univ. Pais Vasco
Garrido, Juan Antonio
Médico e Docente
Giner, Salvador
Catedr. Univ. BCNA
Giró, Joaquín
Prof. Sociloxía Univ La Rioja
Gómez, Cristóbal
Prof. UNED Madrid
Gómez, Luma
Actriz
González Montoto, Vicente
Dramaturgo e Actor
González Tosar, Luis
Escritor
González, Avelino
Actor
González, Manuel E.
Profesor Socioloxía
González, Meritxal
Dinamizadora Cultural
González, Miriam
Economista
Haz Gómez, Francisco E.
Sociólogo - UDC
Hernández, Gerardo
Prof. Universidad
Hernández, Margarita
Maestra
Homs, Oriol
Catedrático
Iglesias, María José
Profesora Universitaria
Insua Pardo, Xurxo
Deseñador
Jara Siguero, Orlando
Profesor de Historia
Kruckenberg Sanjurjo, Mª do Carmo
Escritora
Lamas Ermida, Leandro
Pintor
Ledo Andión, Margarita
Escritora e Cineasta
Leira López, Xosé
Prof. Socioloxia UDC e Escritor
Llano Cabado, Pedro de
Arquitecto
López de la Iglesia, Carlos
Profesional
López Gómez, Pedro
Profesor Universitario
López Lorenzo, Siro
Art.Plástico e Xornalista
López Rey, José
Profesor Socioloxía
López Rey, Mª José
Prof. Socioloxia Univ. Extremadura
López, Francisco
Libreiro
López, Inma
Escritora
López, Meritxe
Socióloga Univ.A. BCN
Luaces Ferreiro, Elina
Actriz
Máiz Vázquez, Bernardo
Profesor e Historiador
Marin Formoso, Xaquín
Debuxante e Humorista
Martínez Orero, Francisco
Capitán M. Mercante
Masafret Méndez, Maria
Música
Mato Mato, Xesús
Crego e Musicólogo
Mejuto Garcia, Jaime
Biólogo Marino
Méndez Ferrín, Xosé Luis
Escritor
Méndez Fonte, Rosa
Poeta e Profesora
Méndez García, Helga
Actriz
Méndez, Eva
Economista
Mera Naveiras, Luis
Activista Cultural
Miguel García (Miguel de Lira)
Actor
Miró Aloix, Manuel
Consultor Turismo Cultural
Molinas Daví, Anna
Enxeñeiro Técnico
Molinas Daví, María Noemí
Restauradora de Arte
Molinas Daví, Oriol
Arquitecto Técnico
Moman Noval, Alberte
Enxeñeiro e Escritor
Moncada, Alberto
Sociólogos Sin Fronteras
Monjardín, Rosario
Profesora
Monterroso Montero, Juan
Prof. Histª Arte
Montesinos de la Fuente, Ángeles
Técnico Cultural
Morales, Xan Xornalista
Muiños, Iolanda
Actriz
Mulero, Paola
Dinamizadora Cultural
Narotzky, Susana
Catedr.Univ. BCNA
Navaza González, Tareixa
Xornalista / Radio
Neira, Miguel A.
Poeta
Nerium, Alexandre
Poeta
Niuebe, Eduard
Profesor
Nogueira Román, Camilo
Economista e Político
Novo, Olga
Poeta e Xornalista
Olivas, Juan
Sociólogos Sin Fronteras
Otero Fernández, David
Mestre / Escritor
Pacífico, Fabrizia
Enxeñeiro Técnico
Padró Werner, Jordi
Xestor Cultural
Pastor, Luis
Cantautor
Patinha, Manuel
Escultor
Pedregal Alfonso, Jesús
Farmacéutico
Pena López, Carmen
Catedrática Histª Arte UCM
Pereira González, Dionisio
Historiador
Pérez Landeira, Laura
Actriz
Pérez Pais, Mª del Carmen
Profesora Universitaria
Pérez Porto, Francisco
Escultor e Ceramista
Pérez, Concepción
Profesora
Pernas Cora, Gustavo
Actor e Guionista cine
Pozo Garza, Luz
Catedrática e Poeta
Prego Cabezas, Santiago
Actor
Puga Peralta, Ana
Traductora Nacións Unidas (Roma)
Pulín Moreno, Fernando
Arquitecto
Queipo, Xavier
Escritor
Ramonet Míguez, Ignacio
Dir. LeMondeDiplomatique
Regos García, Serxio
Músico
Regueira, Mario
Escritor
Reixa, Antón
Músico e Productor
Rivas Barros Manuel
Escritor e Xornalista
Rivera Ferre, Marta G.
Investig. Univ. Aut BCN
Rivera, Mabel
Actriz
Rodríguez Fer, Claudio
Escritor e Prof. USC
Rodríguez Ferrer, Anxeles
Ilustradora
Rodríguez Pardo, Xosé Luis
Avogado
Rodríguez Ruibal, Euloxio
Escritor
Rodríguez Vieites, Diego
Prof.Música e Naturalista
Rois,Adriana
Traductora
Román Alonso, Helena
Investig. Univ. Salamanca
Ron Pereiro, Xesús
Actor
Ros, Carles
Técnico Audiovisual
Rosuero Mule, Carolina
Secrtª Empresa de Patrimonio
Rubia Alejos, Xoán
Articulista e Cantautor
Rubin Garrido, Pedro
Teatro
Sabio Maroño, Mª Luisa
Administrativa
San José Otero, Manuel
Mov. Veciñal
Santos Paz, José Carlos
Profesor Universitario
Senlle, Uxía
Cantautora
Seoane, Isabel
Profesora
Solsona, Jordi
Profesor
Souto, Xurxo
Músico e Escritor
Taibo, Carlos
Escritor e Profesor
Tarrío Varela, Anxo
Filólogo, Prof. USC
Tasset, José Luis
Catedr. E.U. Filosofía Moral UDC
Toro, Suso de
Escritor
Torregrosa Rodríguez, José
Mestre e Poeta
Torres Bouzas, Celia
Dir Prensa Ed.Xerais G.
Torres Queiruga, Andrés
Teólogo
Uceda Valiente, Julia
Poeta e Escritora
Uña, Octavio
Catedr.Sociloxía
Valcárcel Ovelleiro, Juan
Pintor e Profesor
Valero, Sergio
Editor
Valle, Juan Carlos
Poeta e Escritor
Varela Pombo, Sonia
Profesora
Vázquez González, Alexandre
Prof. Univ.Vigo
Vázquez, Mª Xesús
Sanidade
Veiga Torre, Eva
Poeta e Xornalista
Veira Veira, José Luis
Catedr.Socioloxía UDC
Veredas, Sonia
Prof. Sociloxía Madrid
Viale Moutinho, José
Escritor e Xornalista - (Oporto)
Villar, Miro
Poeta e Xornalista
Yáñez Casal, Antonio
Escritor
Bastida, Jesús (Yuyo) Actor

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...