Monday, July 15, 2013

ALGO CHEIRA A PODRE NA RIA DE FERROL, E NON SOLO É A RIA.

Despois dos últimos datos da finaciación ilegal do Partido Popular na Galiza, van-se confirmando as denuncias de corrupción en torno a ReganosaVanse confirmando as denuncias de Corrupción en torno a Reganosa

O diario EL PAIS ven a confirmar agora o que hai tanto tempo mantén o Comité Cidadán de Emerxencia: REGANOSA É UN CASO MANIFESTO DE CORRUPCIÓN POLÍTICA E ECONÓMICA, o froito dunha complicidade entre os grupos empresariais e financeiros e o poder político. A suposta doazón do Grupo Tojeiro ao Partido Popular de Galicia, que neste artigo sinala EL PAIS, sería un dos motivos polos cales a Xunta de Galicia permitiu a localización de Planta de Gas en plena Ría de Ferrol, facilitando o gran "pelotazo económico" que para o Sr. Tojeiro supuxo a instalación nese lugar, recorrendo as Sentenzas Xudiciais desfavorables e desoíndo reiteradamente a perigosidade e a ameaza a que estamos sometidos permanentemente a veciñanza da Ría.

Un Partido Popular que desde a Xunta de Galicia firmou un escandaloso convenio con Reganosa, comprometéndose a soportar as perdas económicas que o seu funcionamento supoña.

Esta corrupción político-económica cústanos á cidadanía máis de 60 millóns de euros cada ano, para manter unha planta innecesaria, antieconómica e perigosa e da que tan só se benefician os seus promotores e ao que parece o Partido Popular de Galicia.


Noticias de prensa:

Un informe interno do ex-xerente local revela supostas axudas de contratistas

O sistema de financiamento ilegal do PP nacional que apuntan os papeis de Bárcenas e investiga o xuíz Pablo Ruz, con doazóns opacas na súa maioría de construtores, foi supostamente calcado a escala autonómica polo partido para as súas campañas. O evidencia un informe interno que o exgerente do PP galego, Modesto Fernández, emitiu en 2006. O PP galego ?que xa dirixía entón o hoxe presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo? só recoñeceu no seu contabilidad oficial donativos por 200.000 euros ese ano. Pero, sempre segundo o citado informe, recaudou moito máis, ata dous millóns de euros por vía opaca. O documento foi elaborado para xustificar ante a dirección nacional do PP os gastos da campaña galega de 2005, encabezada por Manuel Fraga, polo que incluía doazóns recibidas para dita convocatoria.

A maioría dos donantes incumprían as normas legais

O orixinal de devandito informe, susceptible de análise de rastros de ADN ou pegadas do seu emisor e receptor, foi ratificado ao PAÍS por exdirigentes do PP que se mostran dispostos a apoialo ante a xustiza. O texto, que se reproduce nestas páxinas, levaba achega unha tarxeta de visita manuscrita do exgerente do PP galego, que asegura que non lle soa ese documento e pide que se pregunte en Génova 13? polo mesmo. O PP galego, consultado por este diario e tras detallarlle o seu contido, declinou pronunciarse e tamén reclamou o informe.


EL PAÍS

O ex-xerente do PP galego admite que acudiu catro veces a render contas á sé nacional do PP, na rúa de Génova (Madrid). Di que non comprende como pode existir a nota achega presuntamente escrita da súa propia man.

O informe foi elevado á dirección nacional do Partido Popular

A xénese do informe é a seguinte, segundo ex-dirixentes do PP consultados. En 2006, o entón xerente do PP galego, Modesto Fernández Rodríguez, persoa próxima ao ex-conselleiro de Xustiza Jesús Palmou, emitiu un informe sobre as finanzas rexionais que elevou aos seus mandos locais e nacionais do PP, cuxo máximo xefe operativo era o seu entón secretario xeral, Angel Acebes.O informe detallaba todos os ingresos que tivo o partido, que cifraba en 2,6 millóns de euros en 2006. Pero só unha pequena parte tiña reflexo nas súas contas oficiais, por un importe de algo máis de 700.000 euros (apórtelos do grupo parlamentario e da sé central, que coincidían ao céntimo)

O resto, ausente das contas oficiais, por valor de dous millóns, era un desglose de doazóns de construtores que na súa maioría contaban cunha ou dúas circunstancias que os facían ilegais. Case todos eran contratistas públicos e moitos deles superaban o tope de 60.000 euros por donante.

A singularidade da suposta lista de donantes é que en moitos casos non eran meros contratistas xenéricos da Administración, senón do propio Goberno da Xunta, e en ocasións coincidente co mandato de Alberto Núñez Feijóo primeiro en 1991 como secretario xeral de Agricultura ata 1996, en 2003 como conselleiro de Política Territorial e Obras, en 2004 como vicepresidente e en 2009 xa como presidente. 

Todos os empresarios identificables foron consultados por este xornal. Os que aceptaron responder, unha minoría, negárono taxantemente. Véxase un mostrario do seu cruzamento con contratos da Xunta baixo o PP:

Grupo Campo. O grupo Campo recubriu a Cidade dá Cultura con cuarcita. Unha UTE formada por dúas empresas do grupo logrou seis millóns de euros en 2003.

Egasa. Esta firma foi autorizada este ano pola Xunta, baixo mandato de Núñez Feijóo, a explotar as apostas deportivas en Galicia. E en febreiro de 2010 facíase co casino da Toja tras recibir ?a autorización previa da Xunta [é unha concesión administrativa]?.

O ex-xerente do PP galego pide que se pregunte a Génova, 13 polo seu informe

Necso. Resultou adxudicataria polo Goberno de Fraga/Núñez Feijóo o 17 de xuño de 2005, dous días antes de que se celebrasen as eleccións autonómicas, dun contrato da Cidade dá Cultura para construír o Teatro dá Música por valor de máis de 97 millóns de euros, nunha UTE na que tamén figuraban Entrecanales, Cubertas, Mzov, Obrascón Huarte e Copasa.

Copasa. Figura tamén como donante do PP nos papeis de Bárcenas. Firma vinculada ao anterior contrato da Xunta. No verán de 2005, antes do cambio electoral, a máis diso a citada obra por 97 millóns, recibiu outros contratos do Goberno de Fraga. Del formaba parte Núñez Feijóo como vicepresidente. En concreto, outorgóuselle o Centro de Arte por 30 millóns a Acciona e Copasa. Copasa foi unha das principais adjudicatarias da Xunta baixo o PP. En 2009, baixo a presidencia de Núñez Feijóo, adxudicóuselle a construción e explotación por 30 anos da autovía Ourense-Celanova por 95 millóns. Negan a doazón: "É falso".

Varios empresarios, algúns incluídos xa na lista de Bárcenas, négano

C.R.C. Ramón Carro. A Xunta outorgoulle, entre outros, en 2011, a construción e conservación da autovía dá Morte por 25 anos e 194 millóns

ITV Amador Castro. Este empresario monopoliza ?negocio que arrinca da etapa de Fraga? o sector da inspección técnica de vehículos en Galicia. ?Non está rexistrada tal donación?, din nesa empresa.

Espina e Delfín
. Este grupo de construción, obras hidráulicas e tratamento de augas ha ter decenas de contrato da Xunta baixo mandato do PP.

FCC. O seu ex-presidente, José Maior Orella, figura como donante nos papeis de Bárcenas. A Xunta, rexida por Núñez Feijóo, adxudicáballe en UTE a autovía a Berdoias por 979 millóns de euros, a máis cara das tres licitadoras, e tras rescindila coa anterior adxudicataria, que a presupostou en 395 millóns menos de euros. "Non consta ningunha doazón", alega a compañía.

Tojeiro. Apelido do fundador do Grupo Gadisa, falecido en 2011. Nos noventa, montou unha regasificadora con apoio económico da Xunta baixo mandato de Fraga. E con Núñez Feijóo, Xunta e Gadisa volveron en 2010 a sumar capitais en proxectos regasificadores. O seu fillo négao: ?Non é certa tal doazón, que eu saiba. Pode ser outro Tojeiro?.

Invers. Sanoa. Parece referirse a Investimentos Saona, que nega taxantemente doar ao PP. Este grupo desenvolve actividades inmobiliarias e hospitalarias, entre moitas outras, en Galicia. O Goberno de Núñez Feijóo impulsou o plan de desenvolvemento de internet ?no fogar asistencial? do que forma parte o Grupo Hospitalario Modelo, de Saona. Moverá 1,4 millóns, que cofinancia a Xunta.

Extraco. Esta construtora galega, acusada de recibir un trato de favor durante o mandato do PSOE con implicación do Goberno central, aparece como donante do PP galego en 2006 cun monto de 18.000 euros. A Xunta, baixo a presidencia de Núñez Feijóo, outorgoulle contratos por valor de 10,5 millóns no seu primeiro ano e medio.

ACS. Este grupo obtivo contratos directos da Xunta de Galicia baixo o mandato de Núñez Feijóo. Unha filial de devandito grupo, Vías e Construcións, foi a principal adxudicataria do Goberno galego en 2012. Na firma son rotundos: "É falso".

Bruesa. O fundador de devandito grupo, Antonio Pinal, aparece como donante nos papeis de Bárcenas. A súa empresa, Bruesa, figura como donante do PP galego en 2006 cun monto de 80.000 euros. Esta firma ha ter contratos baixo o mandato de Núñez Feijóo. En febreiro de 2010, logrou un por medio millón da Consellería de Educación; en agosto de 2009 outro por 1,5 millóns da Consellería de Medio Ambiente.

Cortizo. Aluminios Cortizo ten vínculos coa fabricación de aluminios e das enerxías renovables, terreo este último dunha forte puxa empresarial e política ante a Xunta, quen lle deu licenzas medio ambientais xa gobernando Núñez Feijóo.

Seixo. O nome parece vinculado á firma Obras y Edificaciones Seijo, que posúe decenas de contratos de obras públicas por un monto multimillonario en Galicia, segundo a súa última conta depositada en 2006.

Teconsa. Vinculada a negocios da trama Gürtel. Baixo mandato de Fraga foi unha das construtoras con maior volume de adxudicación, como as oficinas da Xunta en Vigo e a sé en Santiago do Instituto de Promoción Económica.


Tuesday, July 02, 2013

El paro, desmenuzado en 25 apuntes | ¡Que paren las máquinas!

Y ASÍ HASTA VEINTE SECUENCIAS DE UNA CATÁSTROFE PERFECTAMENTE ORQUESTADA.

El paro, desmenuzado en 25 apuntes | ¡Que paren las máquinas!
arsenioescolar

1º 1. El paro bajó en junio en 127.248 personas, frente 98.853 en jun2012. El paro total, 4.763.680 frente a 4.615.269 de hace un año.


2. Esta es la secuencia del paro en tres años. 4.121.801 parados en junio de 2011. 4.615.269 en junio de 2012. 4.763.680 en junio en 2013.


3. A finales de junio había en el paro 127.248 personas menos q a finales de mayo, pero 148.411 personas más que en junio de 2012


4. El paro bajó en junio más entre los hombres (-72.884) que entre las mujeres (-54.364). En total, 2.332.609 parados y 2.431.071 paradas


5. El paro bajó en junio en todas las comunidades autónomas. Cayó en 50 provincias y subió en 2: Huelva y Melilla.


6 Las provincias donde más bajó el paro: Barcelona (-15.869), Madrid (-14.716) y Málaga (-6.781), Alicante (-6.225) y Cádiz (-5.529)

7. En junio se registraron 1.277.255 contratos. Ojo: 109.084 menos que en jun12. De ene a jun, 6.734.946 contratos, 24.005 menos


8. De los 1.277.255 contratos registrados en junio, sólo 87.349 fueron indefinidos, el 6,84% del total. En mayo fueron el 7,47% del total


9. Los contratos indefinidos registrados de enero a junio son un 18,57% menos que los que hubo de enero a junio de 2012

10. De los 87.349 contratos indefinidos de junio, 48.823 son a tiempo completo y 38.526 a tiempo parcial.

Y ASÍ HASTA VEINTE SECUENCIAS DE UNA CATÁSTROFE PERFECTAMENTE ORQUESTADA.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...