Sunday, September 28, 2014

O Ateneo Ferrolán, en cinco contedores - Praza Pública

O Ateneo Ferrolán, en cinco contedores - Praza Pública

posíbel introducir 135 anos de vida cultural en cinco contedores? Chega con cinco contedores para acubillar o rico patrimonio bibliográfico reunido durante ducias de anos por unha institución como o Ateneo Ferrolán? Hai espazo dabondo en cinco contedores para agochar 10.000 volumes da súa biblioteca? Sobra algún oco para depositar neses cinco contedores as publicacións periódicas do século XIX e XX –algunhas únicas– que compoñen a hemeroteca do Ateneo?
Nos contedores da discordia aínda hai lugar para depositar (e afogar) unha forma de pensamento crítico, non dócil nin manipulábel, independente do poder local e molesto coas autoridades que hoxe dirixen o concello de Ferrol
Todas estas preguntas teñen, a día de hoxe, unhas respostas afirmativas. Ademais, en realidade, nos cinco contedores hai capacidade para situar –xunto aos libros e os xornais– moitas outras cuestións non menos relevantes. Por exemplo, nos contedores da discordia aínda hai lugar para depositar (e afogar) unha forma de pensamento crítico, non dócil nin manipulábel, independente do poder local e molesto coas autoridades que hoxe dirixen o concello de Ferrol. Velaí, pois, un dos sinais de identidade do Ateneo Ferrolán: a cultura dende abaixo, iniciada na base, lonxe dos escaparates, das visións mercantilistas, das Cidades da (In)Cultura, dos espectáculos teledirixidos, das propagandas e os consumismos. Cultura popular, por e para a xente. Cultura que ofende por indomábel e libre, honesta e rigorosa. Toda esta provocación do Ateneo Ferrolán, do librepensamento no século XXI, precisaba ser neutralizada. Tamén esmagada.
Como explicar que na Consellería de Cultura da Xunta de Galiza ninguén saiba o que está a acontecer, que digan descoñecer por completo a situación agónica do Ateneo?
Mais non nos equivoquemos: a controversia non nace cos 39.000 euros dunha débeda contraída coa empresa encargada do traslado do patrimonio da secular entidade. Certamente, a almacenaxe foi aconsellado pola dirección de obra no momento no que se procedeu a rehabilitar o histórico edificio do Ateneo. O anterior consistorio, socialista, accedeu de palabra e xunto aos responsábeis da institución deu comezo a operación. A chegada do Partido Popular ao goberno municipal modificou o escenario: xa non se paga á empresa de mudanzas. Así, cinco contedores conforman unha invencíbel arma de destrución masiva, real (esta si) e devastadora. Porén, certamente, os 39.000 euros son un pretexto, unha estrataxema que responde a un plan establecido, organizado e planificado até as súas últimas consecuencias. A prioridade é rematar coas actividades do Ateneo. Como se non entender que o alcalde ferrolán rexeite unha xuntanza cos responsábeis do Ateneo? Como explicar que na Consellería de Cultura da Xunta de Galiza ninguén saiba o que está a acontecer, que digan descoñecer por completo a situación agónica do Ateneo?
Hoxe, se alguén non o impide, as autoridades locais e autonómicas retomarán o camiño iniciado por falanxistas e golpistas en 1936
O Ateneo Ferrolán, herdeiro do Ateneo Artístico, Científico e Literario de Ferrol creado en 1879, ocupa un fermoso edificio construído en 1762 na rúa da Magdalena. Lugar de encontro para expoñer, ensaiar ou representar, nas súas instalacións sucédense unha e mil actividades culturais: presentación de libros, emisións cinematográficas, conferencias, exposicións artísticas, clubs de lectura... Con 10.000 títulos na súa biblioteca e preto de 500 cabeceiras de xornais que conforman unha hemeroteca única, o Ateneo Ferrolán está considerado unha entidade de especial interese para Galiza.
A Guerra Civil e a vitoria franquista estiveron a piques de rematar coa andaina dun soño emancipador, plural e aberto. Hoxe, se alguén non o impide, as autoridades locais e autonómicas retomarán o camiño iniciado por falanxistas e golpistas en 1936.

Tuesday, September 23, 2014

En defensa de Pasqual Maragall: crítica del nacionalismo españolista

En defensa de Pasqual Maragall: crítica del nacionalismo españolista

En defensa de Pasqual Maragall: crítica del nacionalismo españolistaEste artículo critica la visión de España que refleja el artículo de José Bono, donde critica a Pasqual Maragall, que fue President de la Generalitat de Catalunya. El artículo señala cómo la visión nacionalista de José Bono es la mayor causa de la posible ruptura de este país, indicando que la propuesta de Pasqual Maragall era la única que hubiera prevenido tal desarrollo.
En las discusiones, que no pueden dignificarse con el nombre de debate, que están teniendo lugar en España sobre el llamado “problema catalán”, se están haciendo afirmaciones y supuestos que, aun cuando reproducidos constantemente en los mayores medios de información y persuasión españoles, deben cuestionarse. Entre ellos destaca el artículo de José Bono (que fue Presidente de Castilla-La Mancha, candidato a la Secretaría General del PSOE, Ministro de Defensa del gobierno socialista, y Presidente del Congreso de los Diputados), publicado en El País el 14.09.14, en el que, en términos claramente ofensivos, se refiere a Pasqual Maragall (que fue President de la Generalitat de Catalunya y protagonista en el proceso de elaboración del Estatuto aprobado por el Parlament de Catalunya y, más tarde, por las Cortes Españolas) responsabilizándolo indirectamente de la posible ruptura de España.
Veamos algunas de estas afirmaciones y supuestos, que aparecen implícita o explícitamente en este artículo y otros artículos de José Bono, entre otros:
1. Se utiliza continuamente en esta narrativa el término nacionalista, sin más, para definir a los nacionalismos reivindicativos existentes en Catalunya, el País Vasco y Galicia, sin nunca utilizar el término nacionalismo para definir al más poderoso, dominante y excluyente de los existentes en España, que es el nacionalismo españolista (utilizo el termino “españolista” sin ningún intento peyorativo, de la misma manera que se utiliza ampliamente el término de nacionalismo catalanista), que domina el establishment (es decir, la estructura de poder) político y mediático del país basado en la capital del Reino, Madrid (expresión que no tiene ninguna intención peyorativa u ofensiva con la población que vive en Madrid, hacia cuyas clases populares tengo gran simpatía, como señalaré más adelante). Este nacionalismo se extiende en amplios sectores de la población a lo largo del territorio español que consideran que en España hay solo una nación, la española, única e indivisible, cuya unidad, según la Constitución, está garantizada por el Ejército, considerando a esta institución, así como a la Corona, como las máximas garantes de esta unión, que debe mantenerse, incluso si hace falta, por la fuerza, incluyendo la militar.
2. En contra de lo que el nacionalismo españolista indica, ha habido, sin embargo, en la historia de España, durante varios siglos, dos visiones de España: una la españolista, defensora a ultranza de una visión uninacional; y otra con una visión plurinacional, que entiende y ve a España como compuesta por varios pueblos y naciones, unidos voluntariamente y no por la fuerza, que han de tener el derecho a decidir sobre su articulación dentro del Estado español. Esta visión fue brutalmente reprimida durante la dictadura impuesta por el Ejército, y ha continuado discriminada durante el periodo democrático por el establishment político y mediático español.
3. Históricamente, las izquierdas en España apoyaron durante la dictadura y en la clandestinidad esta visión plurinacional de España, como lo demuestra el hecho documentado de que tanto el PSOE como el Partido Comunista defendieran el derecho de autodeterminación (lo que ahora se llama el derecho a decidir) de los distintos pueblos y naciones de España durante la clandestinidad y cuando lucharon heroicamente contra la dictadura. Léanse los documentos del PSOE de la clandestinidad, en fecha tan reciente como 1976, y lo verán.
4. El derecho a decidir no es lo mismo ni es idéntico a la petición de escisión o independencia, distinción que de una manera interesada y manipulada nunca se hace por parte del nacionalismo españolista o por los independentistas catalanes. Naturalmente que el derecho a decidir implica e incluye el derecho a escoger alternativas, una de las cuales puede ser la escisión. Pero no es la única.
5. El derecho a decidir por parte de una nación es el derecho de su población a escoger la manera de articularse y/o relacionarse con el Estado. Lo que vimos en Escocia hace unos días fue el enorme triunfo y victoria del derecho a decidir del pueblo o nación escocesa, lo cual se hizo debido al carácter democrático del gobierno y del Parlamento británicos.
6. El Ejército y la Monarquía vetaron, durante la Transición, que dicha posibilidad –el derecho a decidir- quedara reflejada en la Constitución, tal como indicó uno de los llamados padres de la Constitución, el Profesor Jordi Solé Tura. Este veto fue profundamente antidemocrático, pues ni el Monarca ni el Ejército tenían ninguna representatividad democrática en el momento en el que se iniciaron los pasos hacia la Transición. Fue, por lo tanto, una imposición antidemocrática de las fuerzas que controlaban el Estado dictatorial. Esta imposición de la España uninacional frente a la plurinacional está en la raíz de las tensiones existentes en España, en relación a lo que ofensivamente (reflejando la mentalidad del nacionalismo españolista) se presenta, repito, como el “problema catalán”, cuando en realidad es el problema español, que no se ha resuelto. El intento de Pasqual Maragall era resolverlo.
7. Todas las izquierdas catalanas, incluyendo el PSC, han conservado la visión plurinacional de España, habiendo sido el socialismo catalán, bajo la dirección de Pasqual Maragall, el que lideró el proceso para redefinir España y la relación entre Catalunya y el Estado central español, proyecto que fue aprobado por el Parlament de Catalunya, por las Cortes Españolas (después de lo que ofensivamente se presentó como un “cepillado”) y por el pueblo catalán en referéndum. El Estatuto reconocía el carácter plurinacional de España, definiendo a Catalunya como nación, lo cual, jurídicamente, fue vetado por el Tribunal Constitucional. Ni el Estatuto ni Pasqual Maragall abrían la posibilidad de escisión. Lo que deseaban era el reconocimiento por parte del Estado de la plurinacionalidad de España, lo cual no se consiguió debido al veto de dicho tribunal.
8. Esta redefinición de España como plurinacional creó una enorme animosidad por parte del establishment político y mediático del país, centrado en Madrid, incluyendo gran parte de los barones socialistas, como el mismo José Bono (figura clave en el establishment político y mediático castellano y madrileño), que incluso llegó a exigir que a Maragall se lo expulsara del PSOE (según sus propias declaraciones en El País, 14.09.14), pues, según él, la propuesta de Estatuto aprobada por el Parlament de Catalunya rompía con su concepción de lo que es España. José Bono, una figura muy representativa del establishment castellano, hijo de un miembro de la Falange, ha mostrado a lo largo de su vida política una visión enormemente tolerante con el fascismo y una gran insensibilidad hacia las fuerzas democráticas que lucharon por una España democrática. Prohibió, por ejemplo, que se enarbolara la bandera republicana en las Cortes, en reconocimiento a los republicanos que lucharon por la democracia durante la Guerra Civil, en un acto de reconocimiento a ex presos y represaliados del franquismo y familiares. Y en la celebración de una fiesta nacional puso, como Ministro de Defensa, en el desfile militar a los fascistas que lucharon con las tropas de Hitler en la II Guerra Mundial al lado de las tropas republicanas que lucharon por la libertad de España y de Europa, liberando lugares y ciudades de este continente como, por ejemplo, París, hecho que nunca se celebró en esta España.
9. De este tipo de mentalidad del nacionalismo españolista se deriva otra falsedad: que los que tienen una visión uninacional de España son los auténticos patriotas. Los nacionalismos periféricos son definidos frecuentemente como anti España, como secesionistas que quieren su destrucción. Y consideran a la Corona y al Ejército como los máximos exponentes de tal patriotismo. Se ignora que, en realidad, es fácil de ver en España quién es más patriota, entendiendo por patriota el que muestra una actitud más comprometida con el bienestar de las clases populares, que son la mayoría del pueblo español, y, por lo tanto, de la patria española. España no es una entidad abstracta (sintetizada por la espada y la cruz como su símbolo). España es primordialmente la población que vive en ella. Pues bien, la Corona, el Ejército y, además, la Iglesia, han sido históricamente responsables de que hubiera una dictadura en este país que afectó muy negativamente al bienestar y calidad de vida de las clases populares (como he documentado extensamente en mi libro El Subdesarrollo Social de España. Causas y Consecuencias), sin que los supuestos “súper patriotas” españoles hayan pedido perdón o disculpas al pueblo español por ello. Todo lo contrario, se consideran los súper españoles.
10. Ahora bien, uno de los hechos más importantes hoy en España es precisamente el resurgimiento de la otra España, la España plural, siendo las Marchas de la Dignidad, procedentes de los distintos pueblos y naciones de España, un ejemplo de ello, indicando que el Estado español no les representa. El eslogan del 15-M “no nos representan” es hoy compartido por la mayoría de la ciudadanía en España. Es la España plurinacional la que también expresa un mayor compromiso con el bienestar de las clases populares. La redefinición de España es esencial para conseguir el bienestar social de la población. El mismo Estado que se niega a reconocer la plurinacionalidad de España es el responsable de su enorme retraso social.
11. Lo que está destruyendo a España es el nacionalismo españolista, tan bien reflejado por José Bono. Cuando volví del exilio, hace muchos años, ya indiqué que ese nacionalismo rompería España. Y lo están consiguiendo. Es lógico y predecible que el independentismo esté creciendo en Catalunya debido al dominio de esa visión españolista, que no será capaz, a no ser que sea por la fuerza militar repitiendo nuestra historia, de detener este enorme rechazo que se está dando a lo largo del territorio español.
12. En Barcelona, en la gran manifestación del 11 de septiembre, una de las ovaciones más intensas que se hayan visto en cualquier manifestación fue la respuesta de miles y miles de manifestantes a la presencia y los discursos de trabajadores andaluces, gallegos y madrileños, que vinieron a apoyar el derecho a decidir del pueblo catalán, indicando que la lucha de este pueblo era también su lucha. La ovación alcanzó su máximo nivel cuando el representante de la Marcha de la Dignidad de Madrid dio su apoyo a ese derecho. Era la voz de las clases populares de Madrid, que lucharon hasta el último día contra el fascismo, y a las que el President Companys indicó en su día “Madrileños, Catalunya os ama”. El enorme aplauso y ovación de las miles de personas donde se celebró su presentación muestra que los catalanes allí presentes también aman al Madrid popular que lucha contra el Madrid oficial del establishment que lo ahoga.
13. En Catalunya el secesionismo ha sido históricamente minoritario. El President Companys, el presidente más popular que haya tenido Catalunya, no era secesionista. Era federalista. Pero la intolerancia del nacionalismo españolista está causando que este secesionismo se esté convirtiendo en mayoritario. Hoy, el Estado español, y voces como Bono, están destruyendo España. Pero su fundamentalismo les impide ver lo que es obvio.
14. Se está abriendo un nuevo escenario en España, donde dos de los principales partidos, Podemos e IU, apoyan el derecho a decidir. Y en el PSOE, la izquierda está presionando para que lo apoye. Hoy se está produciendo un tsunami en Catalunya y en España que el establishment -tan bien representado por José Bono- no entiende ni es capaz de responder a él. Pero las semillas se están plantando, no solo en Catalunya sino en todo el Estado, para crear otra España, una España justa, democrática y plurinacional, donde el derecho a decidir sea una práctica que se realice a todos los niveles en este Estado.
Ver artículo en PDF

Monday, September 22, 2014

La mafia privatizadora del agua

La mafia privatizadora del agua | VISTOENLAWEB.ORGLa mafia privatizadora del agua

LA MAFIA PRIVATIZADORA DEL AGUA

La-mafia-privatizadora-del-agua
Los socios de los Foros Mundiales del Agua, el Consejo Mundial del Agua y la Asociación Mundial del Agua (GWP), por años han mantenido la estrategia de que existe un consenso internacional para que sean ellos los que se encarguen del control, distribución y conservación del agua en todo el mundo. El “CARTEL DEL AGUA” incluye a los gigantes franceses Suez y Vivendi, así como al conglomerado RWE-Thames, alemán y británico, con negocios en 130 países, que se disuelven con los intereses de la GWP, fundada por el BANCO MUNDIAL y corporaciones comercializadoras del agua, para que sirva como punta de lanza de los esfuerzos por dominar los proyectos integrados “público-privados”, con los cuales trasladar a entes particulares el manejo de acueductos públicos. Como parte de esa perversa estrategia privatizadora, que se presenta como un inocente traslado de competencias gubernamentales hacia grupos comunales de fácil formación, dichas corporaciones financian actividades nacionales, regionales, continentales y mundiales, en las que con “su” agua, realizan “lavados de cerebro” con argumentos en los que predomina la acusación de que el Estado es ineficiente y solo sirve para obstaculizar una distribución justa y equitativa del agua.
Especial interés evidencian hacia las fuentes de AGUAS SUBTERRÁNEAS, por su alta potabilidad y grandes reservas, que se pueden extraer con relativa facilidad. Razón por la cual promueven su manejo en ámbitos políticos más fácilmente manejables que los técnicos.
Ante un informe presentado en Japón por Michel Camdessus (“Financiando Agua para Todos”) el ex jerarca del Fondo Monetario Internacional provocó fuertes rechazos de parte de los defensores del agua, en calidad y cantidad suficientes, como un DERECHO HUMANO. La distinguida profesional indiaVANDANA SHIVA, resumió así la paradoja: “La gente no toma dinero, tomamos agua”, mientras otros expresaron su rechazo a la visión comercial del “cartel del agua” con expresiones como “Agua es vida” y “El agua es del pueblo”.
Los reconocidos defensores del agua canadienses, Tony Clark y Maude Barlow, también se unieron a más de 200 organizaciones con la misión de enfrentar la visión de los organizadores de los Foros Mundiales del Agua que considera el agua como un BIEN ECONÓMICO productor de ganancias, más que como un bien social y un derecho humano.
El texto
Es precisamente bajo este contexto que hay que analizar lo que, ¡auspiciado por la GWP!, está sucediendo en Costa Rica a propósito de la derogatoria que se ha planteado hacer de la magnífica LEY DE AGUAS (y sus reformas) que nos legara el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia el 26 de agosto de 1942. Ley, que en conjunto con la promulgación del Código de Trabajo, las Garantías Sociales y la fundación de la Universidad de Costa Rica (entre otros) constituyen el sustento de grandes y preciados logros del pueblo costarricense, en los campos social, cultural y de salud.
Pues amigos, un proyecto promovido por la GWP, no solo plantea enterrar la Ley de Aguas, sino que la sustituye por una nueva normativa que evidencia sus intenciones al declarar que EL AGUA ES UN BIEN ECONÓMICO, al tiempo que le arrebata a Acueductos y Alcantarillados (AyA) la prerrogativa de gobernar las aguas de dominio público. Ello dentro de una estrategia que supuestamente busca “fortalecer” las ASADAS, “liberándolas” de la acción orientadora del AyA, que como ente rector mantiene una trascendental visión conjunta e integral del país. Objetivo que esperan lograr con la aprobación de un proyecto “hermano” que se tramita como parte de lo que han llamado “agenda legislativa del agua”.
Así, las ASADAS, conformadas por particulares pasarían a ser en forma individual y conjunta, las encargadas de tramitar caudales y tarifas según sean los intereses coyunturales de su localidad, en competencia con unas “Sociedades de Usuarios del Agua” de cinco miembros, que, regidas por la Ley de Asociaciones, se encargarían de administrar, en esperables casos, las mismas fuentes de agua, en su caso, para uso agropecuario. “Sociedades” que solo tienen como requisito el que las mismas no sean propietarias de fincas y proyectos del lugar, pero que podrían entrar competencia con las necesidades de las comunidades atendidas por las ASADAS, o incluso, constituirse en obstáculos difíciles de superar para proyectos agropecuarios que no fueren atractivos para sus miembros.
Además de lo señalado, y en concordancia con la importancia que indudablemente tienen las AGUAS SUBTERRÁNEAS, el nuevo proyecto desconoce la trayectoria y el trabajo profesional y técnico que por tres décadas ha venido forjándose en el marco del SENARA, el “Servicio de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento”. Sus intenciones de poner a disposición del poder político dichos recursos, los materializaron destrozando al ente especializado (¡hasta del nombre quitan la expresión “Aguas Subterráneas”!) para trasladar esa estratégica función a una “dirección” del Minae que no cuenta con los recursos profesionales, técnicos, financieros ni logísticos necesarios para cumplir la función que hoy (por dicha todavía) es parte esencial del SENARA. Con lo cual, de aprobarse este contaminado proyecto, los costarricenses no contaríamos, ¡quién sabe por cuánto tiempo! con un ente especializado capaz de hacer estudios, diagnósticos, indagaciones y, entre otros, responder requerimientos de la Setena como parte de los procesos de evaluación ambiental, creándose un vacío institucional de consecuencias inimaginables para el manejo de los recursos hídricos subterráneos de todo el país.
Pero si lo resumido no bastara para tener una idea de las intenciones que se esconden detrás del centenar de artículos que se están usando para derogar la excelente Ley que nos heredara el Dr. Calderón Guardia, veamos dos puntos más. El primero, fue declarado inconstitucional por la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia, que consideró que el disminuir las áreas de protección de manantiales de 125.600 m2 a 1.256 m2, violentaba el derecho constitucional “a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Regresión que permitiría pasar a propiedad privada, áreas equivalentes a cerca de 12 hectáreas que hoy tienen carácter de dominio público alrededor de cada manantial, y que fuere aprobado, con el resto de la Ley, en primer debate legislativo el lunes 31 de marzo de este año, ¡sin que se hubiere discutido ninguno de sus artículos! ante la necesidad de cumplir con el plazo fatal que señala la Ley de Iniciativas Populares.
Y el segundo punto, es quizá todavía más esclarecedor de las intenciones de sus promotores. Resulta que en el texto ingresado a la Asamblea Legislativa se lee un principio general que fue el que motivó a unas 150.000 personas a firmar en las hojas que se les ponía a disposición. Dice así: “El acceso al agua EN CALIDAD Y CANTIDAD ADECUADAS y al saneamiento son DERECHOS HUMANOSfundamentales indispensables para satisfacer todas las necesidades básicas”. Algo cercano a lo que se desea incluir como principio constitucional, concordante con lo aprobado en un órgano de la ONU por iniciativa de Bolivia y que contara con el apoyo explícito de Costa Rica.
Pues resulta que la “mano peluda” del cartel del agua borró el alma de ese principio, dejándolo así: “El acceso al agua para consumo humano y al saneamiento es un derecho humano fundamental e indispensable”. Así, la referencia a la “calidad y cantidad adecuadas”, por la que firmaron miles de costarricenses, fue ELIMINADA subrepticiamente en alguna de sesión informal de la comisión que analizó en forma descuidada este proyecto de auspiciado por la GWP. Proyecto que forma parte de una conspiración, que como parte de la misma, sus interesados promotores quieren que se vuelva a votar “a ciegas” como hace seis meses… para seguro presentarse ante la alta jerarquía internacional de la GWP con una sonrisa de “misión cumplida”. ¿Lo permitirían los actuales diputados?
*Doctor en Biología

Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra, (: Martes 23 de Setembro.)

Rede de Apoio Mutuo de Ferrol TerraRede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra

A plataforma STOP-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra, convoca unha concentración cidadá diante dos Xulgado de Ferrol apoiando o escrito que se vai entregar no Xulgado Decano, para que @s xuíces encargad@s procedan á suspensión inmediata dos procedementos de Execución Hipotecaria pola vulneración constante dos Dereitos Humanos e outras disposicións e convenios internacionais, reclamando que se apliquen as sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea respecto de moitos aspectos da lexislación hipotecaria española que a considera contraria ao disposto no dereito europeo. Esta mobilización encadra-se na campaña que a nivel estatal que comezan as Plataformas de Afectados pola Hipoteca e outros colectivos afíns: "Comeza a conta atrás para tombar a Lei hipotecaria. ¡ Si se pode !  #Limite24D", con entrega simultánea na maioría dos xulgados decanos do conxunto territorio do Estado.

DíaMartes 23 de Setembro.

Lugar: Diante dos Xulgados de Ferrol.

Hora: Pola mañá ás 10:00 horas.

Obxectivo: Concentrar-se en protesta pola vulneración constante dos Dereitos Humanos nos procedementos de Execución Hipotecaria e apoiar o escrito que se lle vai entregar no Xulgado Decano solicitando:

 • que se facilite o labor xurisdicional do partido xudicial de Ferrol aos/as xuíces encargados das execucións hipotecarias, entregando-lles a:
  • a Sentenza do TXCE Simmental, EU:C:1978:49,
  • a Sentenza do TXUE AZIZ EU:C:2013:164,
  • a Sentenza do TXUE Sanchez Morcillo,EU:C:2014:169,
  • a Sentenza do TXUE Monika Kusionava EU:C:2013:34,
  para que @s xulgadores tras ter coñecemento das violacións do artigo 47 da CDFUE (Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea) cometidas poidan proceder a anular os procedementos de execución hipotecaria e subsidiariamente caso de non facelo, os suspendan e susciten cuestión prexudicial achega da lexislación vixente en materia de execución hipotecaria, especialmente a aprobada 5 de setembro de 2014 por ser contraria ao articulo 47 da CDFUE, á directiva 93/13 e á doutrina consolidada do TXUE.
 • E a suspensión inmediata dos procedementos de Execución Hipotecaria dada a vulneración constante do art. 38 e 47 da Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea, así como de Convenios Internacionais nos que o Reino de España é parte e levan parellos a violación de DDHH, pola responsabilidade que xeraría á Administración de Xustiza.
Ademais de considerar de xustiza e un dereito humano inalienábel, o dereito a unha vivenda digna e adecuada para todas as persoas, a nivel legal consideramos que os procedementos de execución hipotecaria, tramitados de acordo cunha norma contraria ao dereito comunitario, e xa que logo ilegal, debe ser declarados nulos. E tal declaración de nulidade implica a anulación de todos os seus efectos así como a reparación do dano causado.

Para máis información ver enlaces sobre o asunto visitar o noso sitio-e:

Saúde e vivenda Digna !
¡ Si se pode !  #Limite24DInácio (Comunicación).
645158113

Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra | Está Adherida ás PAHs (17.03.2013) e forma parte da Coordinación Galega de STOPs e PAHs.

Correo-e:
forosocialdeferrolterra@gmail.com

Blogue:
http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/

Páxina no facebook:
Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra
https://www.facebook.com/StopDesafiuzamentosDeFerrolTerraLocal:
Avda. Castelao S/N.
Local de Arméria Soc. coop. Galega
Traseira do Mercado Municipal de Caranza
1406-Ferrol

||||||||||||||||||||


Sunday, September 21, 2014

“Es imposible gobernar con el PSOE”

“Es imposible gobernar con el PSOE” | Galicia | EL PAÍSA Yolanda Díaz (Fene, 1971) no le asustan las encuestas que apuntan a que Podemos le está comiendo terreno a Izquierda Unida (IU) entre el electorado indignado. Saborea el momento como una “oportunidad histórica” para tumbar al “bipartidismo corrupto”. Los “burócratas de partido”, insiste, deben echarse a un lado.
Pregunta. Hace dos años EU era percibida en Galicia como un partido virgen, sin pasado. ¿Amenazan Podemos y las mareas ciudadanas esa imagen tan valorada hoy en día?
Respuesta. No, al revés. Podemos, más que las mareas que acaban de nacer, es una auténtica oportunidad para cambiar la situación política. Cometen un error quienes piensen que es una amenaza. Estamos en un proceso de convulsión social, lo importante es cambiar la realidad. Si no acertamos en este contexto, perderemos una oportunidad histórica para que dejen de gobernar los sinvergüenzas que lo hacen ahora. Y no hablo solo del régimen bipartidista, también del Ibex 35 y de las grandes multinacionales que no se presentan a las elecciones. No trabajo por las marcas, sino por los procesos sociales.
P. ¿Peca Podemos de indefinición ideológica?
R. En absoluto. El régimen está atemorizado porque por primera vez desde la II República la mayoría social puede tumbar el sistema y por eso acusa a Podemos de populismo. Podemos acaba de empezar y hay que darle tiempo.
P. Pero es que esa crítica también viene desde la izquierda.
R. Sí, pero no la comparto. En ese debate sobre si los ejes de transformación son la izquierda, la derecha o las mayorías sociales, creo que hay que hacer una síntesis. El eje del debate está en la izquierda y la derecha, efectivamente, si no fuera así estaríamos negando la explotación de clase, pero también creo que la excepcionalidad histórica en la que estamos nos obliga a poner el foco en la mayoría social. Las clases medias sufren también las consecuencias de las políticas del régimen y lo mismo se puede decir de los pequeños empresarios y los autónomos. Se está gobernando para una oligarquía financiera que nos está robando todo.
P. Y tras una victoria electoral, ¿cree que se debe mantener el foco en la mayoría social o en el eje izquierda-derecha?
R. Es todo uno. Hay que hacer procesos de toma de conciencia. Todos están siendo explotados. Las condiciones laborales de un abogado son ahora también terribles. Hay que hacer mucha pedagogía y gobernar para esa mayoría social, con un sistema tributario justo, servicios públicos de calidad que creen empleo, acceso a la cultura, puestos de trabajo dignos… Y hay que recobrar la democracia, la de España es solo formal. La real exige una participación activa y crítica de la ciudadanía en la res pública. Y la ciudadanía está demostrando que tiene sed de participar en lo público.
P. ¿Cómo le gustaría que cristalizaran los contactos entre EU, las mareas y Podemos?
R. Me gustaría que resurgiera la ciudadanía, que el protagonismo fuera de la gente del común.
P. ¿Pero con qué fórmula electoral concreta?
R. Eso me preocupa poco. Las cuestiones burocráticas se arreglan. Cuando esté todo claro, se sientan tres personas en un despacho y deciden la financiación, la comunicación…
P. ¿Y qué es ese “todo” que tiene que estar claro?
R. Tiene que ser la ciudadanía la que nos diga lo que quiere. Las organizaciones políticas tenemos que ser facilitadoras y hacerlo con generosidad.
P. Quedan solo ocho meses…
R. AGE supuso formar una coalición entre federalistas, nacionalistas e independentistas en un tiempo récord.
P. Pero lo que está en marcha ahora es más complejo.
R. Sí, pero tenemos a mucha gente trabajando en muchos sitios. Hay que tener voluntad política para darle el protagonismo a la ciudadanía y tumbar este régimen y desde EU la tenemos.
P. ¿La inconcreción y lentitud de la convergencia puede espantar al electorado indignado?
R. Todo lo contrario. La ciudadanía quiere que dejemos de elegir a los candidatables en un despacho. Quiere poder decidir aunque sea más lento y complejo. Quiere interlocución con sus representantes, saber lo que hacen. ¿Es más fácil elegir las candidaturas en una asamblea de IU a puerta cerrada o con simpatizantes? Sí, pero esto otro es maravilloso.
P. ¿Cedería EU cabeceras de cartel en las municipales?
R. Lo hacemos desde hace tiempo. Yo fui elegida por mi partido como número uno por A Coruña [para las elecciones autonómicas de 2012] y cedí mi puesto a Xosé Manuel Beiras. Los burócratas de partido estorban en este proceso. Vengo del partido comunista y estamos hartos de hacer candidaturas de unidad popular. Lo importante no es quién encabeza la candidatura sino el programa de mínimos. Hay que estar a la altura de las circunstancias y quien no quiera hacer las cosas así tiene que tener la generosidad de ponerse a un lado.
P. ¿Ve viable conquistar la Xunta sin el PSdeG?
R. El PSOE es un partido del régimen. Podría rectificar sus políticas pero creo que no lo va a hacer porque está demasiado atado, forma parte del régimen económico del Ibex-35. Y el PSdeG es una herramienta más del PSOE. Y sí que es viable.
P. El PSdeG era el mismo cuando usted gobernó con ellos el Ayuntamiento de Ferrol.
R. Duramos 15 meses y rompimos el acuerdo. Por eso quizás tengo claro, porque lo vi directamente, que con ellos es imposible [gobernar]. Las bases del PSOE son de izquierdas pero su cúpula es del régimen. Ahora gobernamos la Junta de Andalucía con ellos y no veo adecuada esa decisión. Yo hubiera votado sí a la investidura de Susana Díaz como presidenta pero después me hubiera pasado a la oposición. La historia por la izquierda se va a escribir sin el PSOE.
P. ¿Hay vieja política en IU?
R. Sí, claro. El pacto de la Transición española está en su punto final y también ciertos resortes que están en las organizaciones y que tienen causa en ese pacto. Los mayores fueron educados en el carrillismo y esa educación pervive en muchas de nuestras personas. Pero las tesis políticas de IU y EU llevan hablando desde hace mucho tiempo del proceso constituyente y de la convergencia. El viernes pasado hubo una reunión de coordinadores de todo el Estado y todas las intervenciones excepto tres tenían claro que la hoja de ruta es la que estamos esbozando. Hay unidad en eso.
P. ¿Y no hay resistencias de la vieja política?
R. No. Hay individualidades que son más reticentes a los cambios pero son una absoluta minoría. Y yo lo entiendo.
P. ¿Está satisfecha de la experiencia de AGE tras estos dos convulsos años?
R. Sí, el otro día lo hablaba con Xosé Manuel [Beiras]. No daban un duro por nosotros. Somos un solo grupo parlamentario, en otros hay subgrupos. Es una experiencia maravillosa pero en este contexto la tenemos que mejorar con todos los fenómenos que están surgiendo y con las necesidades que hay ahí fuera.
P. ¿Sigue encerrada AGE en el Parlamento?
R. No, hoy mismo estábamos todos los diputados trabajando fuera y ya tenemos una gira de actos en la calle hasta diciembre.
P. ¿Cómo va a influir la reducción de la actividad de Beiras?
R. Estos días estoy haciendo una comparativa de Beiras y Julio Anguita porque los conozco a los dos. Y creo que eso es imposible: los dos morirán con las botas puestas. Anguita sufrió en agosto otro achaque cardiaco y no hay manera [de que pare]. Son dos animales políticos.
P. Si Beiras se fuera, ¿supondría el fin de la coalición?
R. No se va a dar eso. Beiras hará política, igual que Anguita, hasta su último día.
P. ¿Es “tonto útil” un concepto marxista como alegó Feijóo cuando llamó así al portavoz del BNG?
R. Los asesores del presidente tienen que atinar más y Feijóo tiene que leer más. Es una indecencia lo que hace.

Toro de la Vega: España da otra lección de respeto a las tradiciones... medievales

Im-Pulso: Toro de la Vega: España da otra lección de respeto a las tradiciones... medievales

Toro de la Vega: España da otra lección de respeto a las tradiciones... medievales

Hay prueba documental de que durante la Baja Edad Media ya había quienes participaban en una competición similar al actual fútbol en Inglaterra; concretamente, en Derby, ciudad que ostenta el honor de ser la cuna del que hoy es el deporte rey en Europa.
El balompié era un juego viril, como tiene que ser, a modo de exaltación de los valores guerreros del macho del homo sapiens. Es más, tras una batalla había practicantes del fútbol que utilizaban cabezas de los combatientes derrotados para celebrar la victoria (de esto también hay pruebas documentales).
La práctica de ese noble y tradicional deporte alcanzó tal grado de violencia que el rey Eduardo II de Inglaterra y Señor de Irlanda, seguramente afeminado o cobarde por naturaleza, decidió prohibirlo alegando que los partidos entre equipos de distintas localidades o comarcas casi siempre concluían con algún muerto y varios heridos graves.
Ese fútbol primitivo dio también origen al fútbol gaélico (o celta) y al rugby. En todo caso, según documento del siglo XV, «los jugadores se rompen el cuello, otras veces un brazo o los dos y es frecuente verlos sangrar por las narices. Casi siempre todos terminan heridos».
Tan noble y tradicional deporte mereció incluso la reprobación de algunos sacerdotes, que con toda probabilidad llevados por la absurda mística de la paz entre los hombres instruían a los fieles y rezaban: «Señor, aleja de nosotros ese juego que atenta contra la virtud divina y el espíritu de bien. El fútbol, Señor, es una contienda sangrienta en vez de un juego» (siglo XVI).
Carlos II de Inglaterra
Partido de balompié en la Inglaterra medieval
mató el fútbol tradicional 
La prohibición de la Corona se prolongó hasta finales del siglo XVII, durante el reinado de Carlos IIde Inglaterra y Escocia, que en 1681 levantó el veto real, pero lo cierto es que con ese monarca el fútbol empezó su declive al ser implantado un reglamento que redujo drásticamente el uso de la natural violencia de los machos de la especie humana.
Si durante varias generaciones hubieran triunfado las tesis que hoy esgrimen los partidarios del Toro de la Vega, hoy podríamos seguir disfrutando del auténtico, noble y tradicional deporte del balompié, ¡el de verdad, el de la Edad Media!
Lamentablemente, los amantes de las tradiciones han sido privados de ese disfrute en pro de la cantinela de la civilización... ¡Una pena!
Sin embargo, en España hemos tenido la fortuna de que sucesivos gobiernos nacionales y el Ayuntamiento de Tordesillas han comprendido el alto valor que tiene la violencia de nuestras ancestrales tradiciones patrias.
«Siente dolor, pero no sufre»
El noble y tradicional Torneo de la Vega no permite aludir a eso de la civilización y el progreso porque las víctimas no son humanas... En esa villa el homo sapiens ha alcanzado su esplendor moral y sólo maltrata y tortura hasta la muerte a un animal irracional, un toro que «siente dolor, pero no sufre», como muy bien ha puntualizado don José Antonio González Poncela, ilustrísimo alcalde de Tordesillas, que además es miembro del PSOE, formación a la que nadie en su sano juicio puede negar la calidad de progresista.
Hoy, una vez más y en lo tocante a respetar las tradiciones, España ha demostrado su superioridad moral frente a las renuncias de los demás países de la Unión Europea, cuyos gobernantes ceden una y otra vez ante la presión de quienes promueven la falacia de que la violencia gratuita siempre es condenable, ¡incluso cuando la víctima «siente dolor, pero no sufre»!...
¡Viva Paña!
CON ANTERIORIDAD:
"Toro de la Vega: Una diputada apela al derecho a decidir... ¡de los ciudadanos de Tordesillas!"
NOTA: El Torneo del Toro de la Vega es ajeno a la Tauromaquia.
..
INFORMACIÓN relacionada:
Sin ánimo de restar gravedad al bárbaro festejo de Tordesillas: En España, cada año son maltratados y/o torturados en torno a 60.000 animales en festejos populares y los legisladores (diputados) miran para otro lado; peor aún, hay algunos/as que lo justifican y aplauden.
A esas 60.000 acciones de carácter colectivo hay que añadir las "diversiones privadas"; pulse y vea imágenes que no precisan comentario.  
..
Imagen que refleja el heroísmo de los valientes defensores de las tradiciones medievales de la amada patria

Im-Pulso: Oiga, perdone, ese Pedro Sánchez... Sí, sí, ese... ¿Es una broma o van ustedes en serio?

Im-Pulso: Oiga, perdone, ese Pedro Sánchez... Sí, sí, ese... ¿Es una broma o van ustedes en serio?

Oiga, perdone, ese Pedro Sánchez... Sí, sí, ese... ¿Es una broma o van ustedes en serio?

Ese "muchacho" vive en un planeta político muy alejado de la realidad. Pero eso no es lo más chocante. Lo más llamativo es que Pedro Sánchez pretenda convencer a millones de ciudadanos de que le acompañen en su viaje virtual a ninguna parte.
Y tanto o más chocante es que entre las decenas de altos cargos y electos que tiene el PSOE no haya ninguno con vergüenza suficiente para abandonar ese planeta y hacerlo con dignidad, diciendo adiós en voz alta, sin miedo ypromoviendo la puesta en marcha del partido socialdemócrata que ya no existe en España.
Ese "muchacho" de mandíbula cuadrada que recuerda vagamente a los héroes de Hollywood fue consejero de Cajamadrid durante el período 2004-2009, aprobó la emisión y comercialización de participaciones preferentes, aprobó que la caja (entidad de Derecho público) invirtiera una fortuna en la compra de Bank of Florida, ¡qué guay!, ¿verdad?; dio su visto bueno a que los directivos percibieran emolumentos millonarios y después de esos y otros desmadres, cuando Cajamadrid ya era una ruina rebautizada Bankia, ese "muchacho" votó en contra de abrir una investigación para aclarar cómo canastos se había evaporado tanto dinero…
Y ahora, por si no fuera suficiente su indigno pasado político-financiero, ese "muchacho" recurre a la insidia para afirmar que existe una «coalición de intereses» entre PP y Podemos con la finalidad de destruir el PSOE.
Sólo un político (y rentista) que vive fuera de la realidad, un tonto de atar o alguien que se hace el tonto cree necesario inventar una conspiración para… ¡como si los falsos socialdemócratas que dirigen el partido necesitaran ayuda para desmantelar el PSOE!
Hoy, el PSOE de ese "muchacho"
Posando
carece de utilidad política
¡Paradojas de la política!, el Gobierno del PP es quien mejor sostiene la ilusión electoral de que el PSOE es una alternativa. Si el PP fuera menossanguinario con los derechos sociales, el PSOE que lidera ese "muchacho" carecería de toda relevancia.
¡Una «coalición de intereses» PP-Podemos para destruir el PSOE!... 
¿De dónde narices ha salido ese "muchacho"?, ¿acaso la pertenencia al órgano de gobierno de una caja de ahorros puede causar tan grave adocenamiento intelectual?, ¿cómo es posible que miles de afiliados y simpatizantes del PSOE guarden silencio ante tanta futilidad?
Las cosas que dicen ese y otros "muchachos" del PSOE son tan superficiales que ni siquiera es necesario hacer una crítica política. Es imposible. No hay nada que debatir, sólo emiten un inane blablablá. Peor: ni siquiera hacen lo que dicen por simple que sea, como aquello de que si soy secretario general habrá primarias antes de… pero ahora no es el momento y será el año que viene.
Conste que no estoy enrolado en un círculo de Podemos, pero observando la realidad, comprendo perfectamente a las personas de izquierda o centro-izquierda que prestan atención a Pablo Iglesias [aunque yo, personalmente, prefiero alternativas más clásicas]Lo que cada vez me cuesta más es comprender a los militantes del PSOE que son o dicen ser de izquierda o centro-izquierda.
Salvo que un grupo de socialdemócratas sensatos dé un puñetazo encima de la mesa, ese ex miembro de la asamblea de Cajamadrid y Bankia va camino de ser el último error y horror del PSOE… Sí, sí, el último.
CON ANTERIORIDAD y relacionado:
Junio 2011: «La única "pinza" política que funciona como un reloj suizo es la del PSOE con los mercados».
..
INFORMACIONES relacionadas:
* ¡Albricias! Varios altos cargos del PSOE han advertido al secretario general de que el enemigo electoral de la socialdemocracia es el PP, pero él ha insistido... Lo dicho, un "muchacho", aparte de ex consejero de la caja vaciada y otras cosas.
* Pedro Sánchez ha demostrado cuál es la estrategia del PSOE para luchar contra Podemos: azuzar el fantasma del populismo, táctica a la que ya han recurrido PP, El país, UPyD y El mundo
* Para que nadie se llame a engaño, hoy 16 de septiembre, el PSOE ha votado en el Congreso junto a PP y UPyD en contra de la convocatoria de un referéndum para que la ciudadanía elija entre monarquía y república.
* Sánchez Castejón, empeñado en marcar distancias con los tejemanejes de CajaMadrid-Bankia, recurre a las medias verdades y a la mentira (sea por ignorancia, error u "obcecación"): «Sánchez aprobó en tres asambleas la mayor emisión de preferentes de CajaMadrid». 
* Un quinto y último enlace informativo de este post: "El Torneo del Toro de la Vega y el plumero de Sánchez"... al "muchacho" le vale un roto y un descosido.
..
DE INTERÉS:
«PP a favor del PP, PSOE contra PSOE», por Ruth Toledano, vía ELDIARIO.ES, y
«La última cena de Botín, Salvador Monedero y José Antonio Errejón», por Félix Población.
..
ACTUALIZACIÓN (16 septiembre 2014):
Este post ha concitado inusitada atención en Menéame y el autor de un comentario dice, textual:
«Repetir una mentira hasta que sea verdad. A quien pueda interesar: Pedro Sanchez participó en la Asamblea de Caja Madrid por el mero hecho de ser concejal. Las emisiones de preferentes y la compra del banco de Miami no tienen nada que ver con la Asamblea de Caja Madrid. Esas son decisiones del Consejo de Administración y de la Presidencia. Conclusión: Quien diga que Pedro Sánchez ha tenido algo que ver con esas decisiones está mintiendo o es víctima de esta conducta».
El autor de ese comentario, que firma Nagamasa, tiene un singular concepto de la mentira, pues todas las decisiones a las que aludo en el post fueron refrendadas, todas, por la asamblea de CajaMadrid.
Es más, para redondear su ignominia, Pedro Sánchez votó en contra de investigar el vaciado de la caja; iniciativa con la que sus autores proponían precisamente averiguar cómo y quiénes autorizaron o aprobaron a posteriori, entre otras cosas, la interesada y ruinosa compra de Bank of Miami.
¿En el rechazo a la investigación habrá tenido algo qué ver el casual de que CajaMadrid-Bankia hubiera concedido a Sánchez Castejón un crédito por valor de 159.000 euros?
En fin, no hay peor ciego ni peor enemigo de la socialdemocracia que quien defiende a quienes la destruyen. Y no hay mentiroso más nefasto que quien falta a la verdad por cerrar los ojos, lo haga por comodidad, por un absurdo sentido de la lealtad o por interés.
Abundando en la trayectoria del nuevo líder "socialista":
..
Más detalles, en ESPÍA EN EL CONGRESO
  .
El "muchacho" se ha envalentonado y dice tonterías
..
El tuit de Sánchez fue emitido el 14 de septiembre de 2014

Saturday, September 13, 2014

Marea Ártabra toma forma e inicia su andadura hacia las municipales - Ferrol - Diario de Ferrol

Marea Ártabra toma forma e inicia su andadura hacia las municipales - Ferrol - Diario de FerrolMarea Ártabra toma forma e inicia su andadura hacia las municipales

 | Actualizado 14 Septiembre 2014 
Representantes de entidades sociales, culturales, políticas y ciudadanos de a pie se unen a la marea        d.a.

Representantes de entidades sociales, culturales, políticas y ciudadanos de a pie se unen a la marea d.a.Con el objetivo de construir una alternativa al gobierno local, la Marea Ártabra, que empezó a generarse hace unos meses, comienza a tomar forma definitiva y espera aunar las inquietudes progresistas y de izquierdas “con xenerosidade e empatía” para buscar puntos comunes y poder crear una candidatura que concurra a las próximas elecciones del mes de mayo.
No es una confluencia de fuerzas políticas sino de personas, aunque en esta marea están presentes nombres vinculados con formaciones como EU, Anova o Espazo Ecosocialista, además de entidades sociales y vecinales y representantes del mundo de la cultura ferrolana.
El manifiesto de Marea Ártabra es el punto de partida de esta iniciativa, un texto firmado por 72 personas, que, como explicaron ayer los miembros de Marea Ártabra Montse Garel Novás y Miguel Castro Serantes, no es un número casual. En Ferrol el 72 lleva implícito la solidaridad obrera y, además de recordar los sucesos de marzo, se pretende rescatar los valores de esa época, en la que el compromiso y la unión estaban presentes. En este sentido, Miguel Castro indicó que ·eses valores de compromiso, solidaridade e valentía pretenden recuperarse na Marea Ártabra, para lograr un espíritu de cambio”.
Los asistentes al acto de ayer apostaron por “abrir as xanelas e deixar paso á marea Ártabra, unha marea de xente que quere evitar que se faga política para uns poucos e que os cargos públicos estean ó servizo do cidadán e non dos partidos”, por eso, buscarán candidaturas plurales de cara al mes de mayo y se comenzará a trabajar por asambleas hasta entonces.
La primera reunión está convocada para el jueves 2 de octubre en el centro cultural Carvalho Calero y quienes decidan unirse a esta marea pueden apoyarla a través de la web mareaartabra.org.
La marea basa su creación en  la puesta en marcha de un nuevo modelo social, algo que reconocen complicado pero no difícil y apelan a que “construir é mais lento, pero máis creativo”.
A esta iniciativa se han unido personas que han tenido o tienen representación en el Concello como Suso Basterrechea, Javier Galán, María Luisa Sabio, Xosé Lastra, Carmen Parada, Rafael Rodríguez, Bernardo Lorenzo Cuétara, Xurxo Pena, Sari Alabau o Fernando Miramontes, además de artistas como Mabel Rivera, María Manuela, Xurxo Varela, Julie Guravich, Karlotti, Vicente Araguas, Antón Cortizas  o Suso Pérez Lago, entre otros representantes del ámbito social y cultural de Ferrol.
Múltiples personas anónimas, tanto firmantes del manifiesto como ciudadanos en general, apoyan ya esta iniciativa, que pretende perfilar ahora una candidatura. n

Wednesday, September 10, 2014

Debate sobre el saneamiento de la ría de este jueves a las 21:30

Escolma das RazónsBoas, achegámosvos información da entrevista que lle van a facer a Alexandre na tv de Ferrol e unhas fotos con unas curiosas pintadas que apenas estiveron un par de días. Dende aquí queremos felicitar ao gobernó local pola rapidez coa que silenciaron os feitos e lle animamos a que teña a mesma dilixencia para o resto dos asuntos que afectan a cidadanía. Debate sobre el saneamiento de la ría de este jueves a las 21:30 en directo.
 
 
HORA DE LLEGADA A LA TV: 21:15
 
 
INVITADOS:
 
    - JUAN JUNCAL, SENADOR DEL PP
 
    - ALEXANDRE CARRODEGUAS, PORTAVOZ PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA RÍA DE FERROL
 
    - MANUEL PÉREZ-CASTRILLÓN, REPRESENTANTE ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DEPURADORES DE MOLUSCOS
 
 
 
PRINCIPALES ASUNTOS A TRATAR:
 
 
    - LA IMPORTANCIA DEL SANEAMIENTO DE LA RÍA PARA FERROL Y SU COMARCA
 
     - VALORACIÓN DEL MODELO DE SANEAMIENTO ESCOGIDO (¿MEJOR REDES SEPARATIVAS O UNITARIA?)
 
     - LA TASA DEL SANEAMIENTO (MÁS DE 70 EUROS AL AÑO). ¿INJUSTA O CORRECTA?
 
     - EL CONFLICTO ENTRE FERROL Y NARÓN. ¿QUIÉN TIENE RAZÓN? (CONFLICTO POR LA TASA, POR LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN A EMAFESA...ETC.)
 
     - EL FUTURO A CORTO Y MEDIO PLAZO DE FERROLTERRA TRAS LOS PRIMEROS PASOS EN SANEAMIENTO DADOS EN AGOSTO.
 
 Animamos a xente e chamar ao programa por teléfono para mostrar a súa opinión sobre o saneamento.

Saúdos


-- 


Sunday, September 07, 2014

Ártabra 21: A taxa da vergoña, ... Por Alexandre Carrodeguas

Ártabra 21: A taxa da vergoña, ... Por Alexandre CarrodeguasA taxa da vergoña, ... Por Alexandre Carrodeguas


Por Alexandre Carrodeguas [*]
06.09.2014

O pasado mes o concello de Ferrol ven de aprobar o nova taxa que vai regular o cobro do saneamento, un saneamento propagandístico que se ben vai mellorar a calidade das augas da ría, non vai ser a solución definitiva, xa que é obsoleto, custoso e ineficiente. Como moi ben dí o experto en saneamento Joaquín Suarez da UDC “O saneamiento unitario non é sostenible, xera impacto ambiental e supón un elevado custo”. Non só estamos ante unha manobra política que vai entregar a xestión á iniciativa privada durante décadas, endebedando os petos da veciñanza, escravizándonos ante unha empresa privada que obterá beneficios a costa da cidadanía de Ferrol, unha cidade onde a taxa de paro, o empobrecemento, a emigración e a crise demográfica alcanzan cotas insostibles que poñen en perigo a supervivencia da súa comarca, senón  tamén que agora se vai ver gravada cunha taxa anual por fogar revisable dun promedio de 70 euros. A nova taxa tense calculado para tratar 25 millóns de metros cúbicos, mentres que EMAFESA nos 55.000 contadores contabiliza sete millóns metros cúbicos/ano. Algo totalmente opaco e pouco transparente que non se explica se non é como unha nova cesión a esta empresa controlada pola iniciativa privada.

Sr alcalde: retire a taxa, e escoite ao pobo de Ferrol, que é a quen esta a representar, e centre o seu traballo en menos cartaces publicitarios  e máis saneamento real. Vaiamos xa a remunicipalización do servizo de augas porque só dende a xestión pública e integral do ciclo da auga poderemos garantir a necesaria transparencia e eficiencia no servizo.  E polo tanto acadar o mellor para a nosa xente. Saneamento, si, pero non así. E remunicipalicemos xa!

[*Alexandre Carrodeguas, activista social de Ferrol Terra, promotor de plataformas cidadáns en defensa do patrimonio urbanístico e cultural; defensor dos espazos públicos e da rehabilitación dos cascos históricos; membro de Verdegaia e do Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol.

Enviado por:
Alexandre Carrodeguas
-republicadetraballadoras@gmail.com-
6 de setembro de 2014 00:51
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...