Friday, October 24, 2014

Suplantadores - Carlos Miragaya (Director) - Diario de Ferrol

Suplantadores - Carlos Miragaya (Director) - Diario de FerrolCarlos Miragaya (Director)Suplantadores

Carlos Miragaya (Director) Carlos Miragaya (Director)
El caso del joven Francisco Nicolás, capaz de mucho de cuanto no se atreven otros a hacer, se ha convertido, desde la revelación de los hechos, en un culebrón cuando menos difícil de imaginar. Suplantar identidades entra en lo plausible. Incluso se podría parafrasear el mito bíblico y superar la duda de quién no ha deseado, al menos en alguna ocasión, ser otro. En la teoría y en la práctica, no faltan referencias a tal desparpajo. Y no son solo aquellas más conocidas, como por ejemplo, sin dejar la comarca de Ferrol, la de quien era capaz de hacerse pasar por cura y oficiar misa, o convertirse en un agente de la Guardia Civil –no sé si en este caso impartió alguna multa–, o de arrastrar a incautos bajo nombres o siglas tan poco recomendables como la de Rumasa.
Lo que en realidad sorprende no es tanto la capacidad de que alguien pueda hacerse pasar por lo que no es como la de que la suerte, la casualidad, la ingenuidad o la desidia acaben por otorgarle tal posibilidad. Incluso sin necesidad alguna de sustituir el nombre –más propio de timadores, ladrones y adláteres– sobran en este país los suplantadores. ¿De qué otro modo se puede llamar a quienes, estando invocados a respetar el interés general, no dudan en soslayar lo que se supone inviolable, incluso en perjuicio de lo que manifiestan defender? Suplantadores de sí mismos son tanto los políticos cuyo fin no es otro que el de lucrarse como los banqueros –léase también miembros de los consejos de administración, que incluyen a sindicalistas, representantes institucionales, cargos públicos, personas de toda confianza en resumidas cuentas– que, ostentando la máxima responsabilidad en una entidad pública, se autoconceden tarjetas opacas al fisco.
De algún modo, todos nos hemos suplantado a nosotros mismos en alguna ocasión, aunque tal prerrogativa suponga por natural y justo que no implique a terceros, al menos nunca con la intención de hacer daño. En el polo opuesto, suplantador es también aquel que promete y no cumple, no porque no pueda, sino porque nunca tuvo intención de hacerlo y, cuando lo hizo, fue por el propio interés, o el de un partido, o el de una central sindical, o el de un representante institucional... La suplantación parece así formar parte innata del juego de la vida, aunque unos prefieran autolimitarse y otros, como constatamos día tras día, entiendan ese límite como la abierta posibilidad de superarlo. Lo de Francisco Nicolás no es más que la ratificación de que lo más absurdo puede resultar tan increíble que difícilmente se pueda dudar de ello. Algo que sabe todo suplantador que se precie.

Thursday, October 23, 2014

Son todos iguais? | Ollaparo. O universal é o local menos os muros

Son todos iguais? | Ollaparo. O universal é o local menos os murosSON TODOS IGUAIS?

Once dos quince  ministros do antepenúltimo goberno Aznar,  lixados por escándalos xudiciais. A maioría deles figuran nos papeis do Luís Bárcenas, o extesoureiro do PP, en mans do xuíz da Audiència Nacional Pablo Ruz.
Gobierno-Aznar-Consejo-Ministros-EFE_OLLAPARO20130201

Aznar, a contabilidade B de Bárcena dí que cobrou sobresoldos  de 782.695 euros entre  1990-96
Mariano Rajoy, o  vicepresidente  e actual presidente español, segundo os dados do xuiz Ruz, recebiu  1,58 millóns  de euros en sobresoldos de 1990 a 2011 e mesmo 10.000 euros para roupa. Porén é o único dos homes fortes do goberno Aznar que ainda non foi imputado.
Javier Arenas, vicesecretario xeral e un dos que máis apañou: 1,15 millións.
Francisco Álvarez-Cascos: saiu do PP por desavinzas e hoxe é presidente do Foro Asturias; foi secretario xeral do  PP, un dos máximos responsables da catástrofe do Prestige e un dos máximos receptores de fondos, medio millón de euros.
Trillo, segundo o xuiz Ruz, o exministro de defensa, cobrou até 188.000 euros de 1990 a 2011
Cañete,  o flamante novo comisario europeo de Enerxía e Cambio climático, exministro de Facenda, cobrou entre 1999-2011.
Montoro, outros dos herdeiro do legao Aznar, cobraría entre 1993- 2011.
Castillo, a exministra de educación cobrou  9.000 euros en 2004. Fixo a tese doutoral sobre finanzamento de partidos.
A exministra de asuntos exteriores Ana Palacio é a única que se safa, seica non tiña relación con Bárcenas. Porén, Piqué,Zaplana, Michavila e Pastor ainda librándose da contabilidade B de Bárcenas teñen tido os seus  “descomedimentos”: Piqué imputado antes de ser ministro polo caso Ercros (causa arquivada); Zaplana, expresidente de Valencia, foi convidado a unha cacería da Gürtel
Imputados
Rato, ex ministro de economía, expresidente do FMI e expresidente de Bankia, recebiu 216.711 euros entre  1997-2004.
Acebes, cobraría un millón de euros entre 1990-2011
Matas, exministro de medio ambiente e expresidente das Illas Balerares. Xa está no cárcere de  Segòvia cumprindo nove meses por tráfico de influencias

Saturday, October 18, 2014

O galego deixa de ser a lingua habitual da maioría da poboación - Praza Pública

O galego deixa de ser a lingua habitual da maioría da poboación - Praza Pública

PARA VER LOS GRAFICOS IR A PRAZA PUBLICAO galego deixa de ser a lingua habitual da maioría da poboación

O galego perde outra batalla. Durante anos, a mala evolución no uso, implantación e prestixio social da lingua galega era compensada, cando menos en parte, polo feito de que seguía a ser a lingua habitual da maioría da poboación do país, segundo diversos indicadores. Esta realidade comeza a mudar ou, cando menos, iso é o que revela o estudo máis recente ao respecto: os datos que emanan do censo de poboación e vivendas do INE e que o Instituto Galego de Estatística vén de debullar. O que o IGE amosa é que, no período comprendido entre 2001 e 2011, as persoas que din falar "sempre" galego caeron trece puntos e xa non son maioría.
Na anterior vaga deste estudo o 57% da poboación do país tiña o galego como lingua de uso cotián. Mentres, o 30% sinalaba que o empregaba "ás veces" e o 13%, nunca. Unha década despois os falantes habituais de galego pasan de achegarse ao 60% a non acadar nin o 45%. Concretamente, quen usan "sempre" o idioma propio de Galicia son o 44% do total, mentres que é falado "ás veces" polo 45% da poboación e "nunca", polo 11%.

Santiago, a cidade con maior presenza da lingua propia
Malia á contundencia destes datos dende a Xunta óptase polo optimismo e case pola celebración. A través dun comunicado a Consellería de Educación, da que depende a Secretaría Xeral de Política Lingüística, di "valorar positivamente a información" deste estudo, porque da "suma" de quen usa o galego "en exclusiva" e de "quen o usa ao carón do castelán" cabe concluír que "un 89,1% da poboación usa o galego en maior ou menor medida na súa vida diaria", o que "supón un incremento de dous puntos", xusto o que caeron as persoas que din non usar o galego "nunca". Para o Goberno cabe interpretar que "cada vez son máis numerosas as persoas que se expresan de xeito natural e espontáeno en calquera das dúas linguas, por considerarse con competencia para facelo".
Ademais da evolución xeral do uso do galego entre a poboación do país estes datos do IGE permiten tamén radiografar un dos ámbitos máis sensibles para o idioma, o das cidades, e mesmo rachar algúns tópicos ao respecto -e tamén confirmar outros-. Así, da enquisa tírase queCompostela é a urbe galega con maior peso da poboación que sempre fala galego, cun 44% do total. As seguintes son Ourense e Lugo, aínda que a máis de 10 puntos de distancia e aínda máis lonxe sitúase A Coruña, cun 16%, e Pontevedra e Vigo, ambas cun 15%.
Atendendo a estes resultados a cidade máis desgaleguizada en termos idiomáticos é Ferrol,non só por amosar a menor porcentaxe de falantes habituais de lingua galega, un 12% do total, senón tamén porque é o espazo urbano no que máis veciñanza di non falar "nunca" galego, un 23% que a sitúa moi por riba da media galega. Tamén están por riba desa media do 11% as cidades da Coruña, Vigo, Pontevedra e Lugo, mentres que quedan por baixo Ourense (11%) e Compostela (8%). Nas sete cidades o grupo de poboación máis numeroso é o que di falar galego "ás veces".

Neste contexto, o único indicador do estudo que non fai prender unha nova alarma é o relativo ao coñecemento do galego, o que amosa, asemade, que o emprego ou non do idioma segue a ser unha cuestión máis ligada á vontade persoal que á capacidade para facelo. Case o 99% da poboación de Galicia di entender o galego e as persoas que se senten capacitadas para falalo chegan ao 90,8%. Así as cousas, e malia ao mal diagnóstico no que atinxe ao uso habitual, a realidade volve confrontar coas teorías de quen apelan a excluír a lingua galega do espazo público ante o risco de que as mensaxes non sexan comprendidas pola cidadanía.
Como no relativo ao uso tamén neste punto o Goberno galego botao man do optimismo. Neste caso, o departamento de Jesús Vázquez destaca que "a pesar do incremento considerable da inmigración que se produciu entre os anos 2001 e 2011, con 77.410 persoas estranxeiras máis, a porcentaxe de poboación que declara saber falar o galego mantense practicamente nas mesmas porcentaxes neste período".

O Manifesto (português) | Última llamada (Manifiesto)

O Manifesto (português) | Última llamada (Manifiesto)

O Manifesto (português)La solución a la crisis es sencillísima...

«Chamada derradeira»

Isto é mais do que uma crise económica e de regimem: é uma crise da civilização

ultima-llamada-v0-2-640x927As cidadãs europeias, na sua maior parte, consideram que a sociedade de consumo atual pode e deve melhorar em relação ao seu futuro. Ao mesmo tempo, boa parte das habitantes do planeta aguardam se aproximar aos nossos níveis de bem-estar material. Porém, o nível de produção e consumo foi alcançado às expensas de esgotar os recursos naturais e energéticos, e de estragar os equilíbrios ecológicos da Terra.
Nada disto é novo. As investigadoras e cientistas mais lúcidas levam indicando sinais de alarme de começos dos anos 70 do século XX: de continuarmos com as tendências de crescimento vigorantes (económico, demográfico, utilização de recursos, produção de contaminação e incremento de desigualdades) o resultado mais provável para o século XXI é o colapso civilizacional.
Hoje há multidões de notícias que indicam que a via do crescimento é já um genocídio em câmara lenta. A decadência na disponibilidade de energia a baixa preço, os cenários catastróficos da mudança climática e as tensões geopolíticas pelos recursos mostram que as tendências de progresso do passado estão a se quebrar.
Frente a este desafio não basta com os mantras cosméticos do desenvolvimento sustentável, nem as apostas tecnológicas eco-eficientes, nem uma “economia verde” que encobre a mercantilismo generalizado de bens naturais e serviços eco-sistémicos. As soluções tecnológicas, tanto à crise ambiental como ao declinar energético, são insuficientes. Além disso, a crise ecológica não é um tema parcial, mas determinante de todos os aspetos da sociedade: alimentação, transporte, indústria, habitação, conflitos bélicos… Do que se trata, é, em resumo, da base da nossa economia e as nossas vidas.
Tornamo-nos cativos da dinâmica perversa de uma civilização que apenas funciona crescendo, mas esse crescimento significa destruir as bases naturais que a sustentam. A nossa cultura, tecnólatra e mercadólatra, esquece que somos, de raiz, dependentes dos ecossistemas e interdependentes com eles.
A sociedade produtivista e consumista não pode ser sustentada pelo planeta. Necessitamos construir uma nova civilização capaz de garantir uma vida digna a uma enorme população humana (hoje com mais de 7.200 milhões de pessoas) ainda em aumento, que habita um mundo de recursos minguantes. Para isso vão ser necessárias mudanças radicais nos modos de vida, as formas de produção, o desenho das cidades e a organização territorial, e, antes de nada, os valores que guiam todo o anterior. Precisamos de uma sociedade que tenha como objetivo recuperar o equilíbrio com a biosfera, e utilize a investigação, a tecnologia, a cultura, a economia e a política para avançar para esse fim. Precisaremos para isso de toda a imaginação política, generosidade moral e criatividade técnica que consigamos desenvolver.
Mas esta Grande Transformação acha dois obstáculos titânicos: a inércia do modo de vida capitalista e os interesses dos grupos privilegiados. Para evitarmos o caos e a barbárie a que hoje nos encaminhamos, precisamos de uma ruptura política profunda com a hegemonia vigente, e uma economia que tenha como fim a satisfação das necessidades sociais dentro dos limites que impõe a biosfera, e não o crescimento do benefício privado.
Por sorte, cada vez mais pessoas estão a reagir diante das tentativas das elites de nos fazer pagar pelos seus erros. Hoje, no Estado espanhol, o despertar de dignidade e democracia que implicou o 15 M (da primavera de 2011) está a dar lugar a um processo constituinte que abre possibilidades para outras formas de organização social.
Porém, é fundamental que os projetos alternativos tomem consciência das implicações dos limites do crescimento e elaborem propostas de mudança muito mais corajosas. A crise do regime e a crise económica só podem ser superadas considerando também a crise ecológica. Neste sentido, não são suficientes as políticas que recuperam as receitas do capitalismo keynesiano. Estas políticas levaram-nos, nas décadas seguintes à II Guerra Mundial, a um ciclo de expansão que nos colocou no limiar dos limites do planeta. Um novo ciclo de expansão é inviável: não há base material, nem espaço ecológico ou recursos que pudessem sustentá-lo.
O século XXI será o século mais decisivo da história da humanidade. Vai constituir uma grande prova para todas as culturas e sociedades, e para a espécie no seu conjunto. Uma prova onde será decidida a nossa continuidade na Terra, e a possibilidade de denominar como “humana” a vida que sejamos capazes de organizar depois dela. Temos na nossa frente o repto de uma transformação de calibre análogo ao dos grandes acontecimentos históricos, como a revolução neolítica ou a revolução industrial.
Atenção: a janela das oportunidades está a se fechar. É certo que há muitos movimentos de resistência arredor do mundo em pró da justiça ambiental (a organização global Witness tem registado quase mil ativistas ambientais mortos só nos últimos dez anos, nas suas lutas contra projetos mineiros ou petroleiros, defendendo as suas terras e as suas águas). Mas, com muito, temos apenas um lustro para elaborar e defender um debate amplo e transversal sobre os limites do crescimento, e para construirmos democraticamente alternativas ecológicas e energéticas que sejam à vez rigorosas e viáveis. Deveríamos ser capazes de ganhar grandes maiorias para uma mudança de modelo económico, energético, social e cultural. Além de combatermos as injustiças originadas pelo exercício da dominação e a acumulação de riqueza, falamos de um modelo que deve considerar e assumir a realidade, fazer as pazes com a natureza e possibilitar prosperidade dentro dos limites ecológicos da Terra.
Uma civilização termina, e temos de construir uma outra nova. As consequências de não fazermos nada – ou mesmo fazermos pouco – levam-nos diretamente ao colapso social, económico e ecológico. Mas, de começarmos hoje, ainda podemos ser as protagonistas de uma sociedade solidária, democrática e em paz com o planeta.
— Em diversos lugares da Península Ibérica, Ilhas Baleares, Ilhas Canárias, Ceuta e Melilha, no verão de 2014.

Friday, October 17, 2014

España 'echa un cable' en la construcción del mayor rompehielos del mundo

España 'echa un cable' en la construcción del mayor rompehielos del mundo | Russia Beyond the Headlines

Uno de los más conocidos rompehielos rusos, Yamal, atraviesa el Ártico. Fuente: ITAR-TASS
La web de la empresa de construcción naval Fluidmecánica, con sede en Vigo, está en castellano y en ruso, un hecho que se explica porque llevan más de 15 años trabajando con navieras rusas. Hacen remolcadores, hélices, grúas y equipos de amarre y fondeo, entre otras maquinarias. Ahora se hayan inmersos en un proyecto de enormes dimensiones: la construcción del cable y maquinaria que llevará el próximo rompehielos nuclear ruso, el Arctic, el mayor del mundo.
Los españoles deben entregar en septiembre de 2015 —“un tiempo récord”, señalan en la factoría— el conjunto de tambores y carretes donde se enrolla el cable de acero que se lanza a los barcos siniestrados; el propio cable, de un kilómetro de largo, 5,5 centímetros de diámetro y capaz de soportar hasta 500 toneladas, el doble de lo que podría tirar el barco, y el cerebro de esos tambores.
Porque, según lo acordado en mayo, cuando firmaron el contrato con la naviera Baltiysky Zavod Shipyard, encargada de la construcción del rompehielos, Fluimecánica también debe dotar la maquinaria para controlar desde el puente de mando los efectos de la fuerza de los bloques de hielo que se van rompiendo, la trayectoria del barco remolcado o la precisión de los movimientos de ambos buques.
El nuevo rompehielos es de propulsión nuclear
 y supera en tamaño a su predecesor.
La principales dificultades de este megaproyecto: el clima polar, que impone una elección de materiales muy estudiada y un concepto de diseño restrictivo en cuanto a la mecánica y electrónica, y las gigantescas dimensiones del buque, con 173 metros de eslora.
Fluidmecánica ganó el contrato tras pasar dos filtros, uno técnico y otro en el que las empresas que superan la primera fase hacen una oferta económica, cuya cuantía no quieren cuantificar desde Vigo.
“Se construye al 100% aquí [en España], tanto la parte técnica como el montaje. Las pruebas se hacen delante de un comité de especialistas rusos que viajan a Galicia y, según se van aprobando, pasan las fases. Cuando todo esté terminado se desmontará y se cargará en cuatro camiones rumbo a San Petersburgo”, explica Francisco Oliver, ingeniero naval de Fluidmecánica.
En ese momento, un equipo español se trasladará a Rusia para hacer las pruebas en el mar. Para simular el Ártico y el funcionamiento de la maquinaria a temperaturas inferiores a 40 grados bajo cero, así como la calidad y resistencia de los materiales, Fluidmecánica, en cuyos muelles el mar no está congelado, basa su tecnología en cálculos y ensayos partiendo de muestras y comprobando que funcionan como si estuvieran en el barco.
La empresa gallega indica que uno de sus fuertes es la posibilidad de manejar el cable de forma manual o automática desde el puente de mando. “Nuestro equipo cuenta con un sistema automático que maneja el cable manteniendo, sin necesidad de operador humano, la distancia entre los barcos. También controla de forma automática la fuerza ejercida en el cable”, dice Oliver.
Para el ingeniero, Rusia, país al que ya han suministrado más de 500 equipos (parte del equipamiento del restaurante flotante del Volga, buques de salvamento y maquinaria para puertos, entre otros), es un importante puntal para su empresa, que cuenta con doble certificación, rusa y española, del Registro del Mar. 
Un gigante de 33.000 toneladas
Arctic, el nuevo rompehielos, es de propulsión nuclear y superará en tamaño a su predecesor, también ruso. El gigantesco buque podrá navegar tanto en el océano Ártico como en las aguas poco profundas de los ríos siberianos.
El barco, que se construye en San Petersburgo y tendrá 173 metros de eslora, 30 de manga y más de 33.000 toneladas de peso, deberá ser capaz de romper placas de hielo de hasta tres metros de espesor. Este inmenso rompehielos, cuya construcción costará 1.160 millones de dólares (unos 916 millones de euros), debe estar terminado en 2017 y tendrá la clase 9, la más alta de la escala, que significa que podrá romper el hielo en la zona del Ártico durante todo el año.
Este tipo de rompehielos civiles están diseñados para forzar el paso a través del hielo como guía para buques de carga y rescatar a los barcos que quedan atrapados.
Se construyen nuevos rompehielos nucleares para el Ártico

Se construyen nuevos rompehielos nucleares para el Ártico

27 de noviembre de 2013 Alexánder Emeliánenkov, Rossíyskaya Gazeta
Para garantizar una navegación ininterrumpida por el Ártico durante todo el año y el desplazamiento de los buques por la ruta marítima del Norte, Rusia ha puesto en marcha la construcción de unos rompehielos de propulsión nuclear de última generación. La primera embarcación de esta serie de tres se botó en noviembre en los Astilleros del Báltico, en San Petersburgo.
El principal buque ha sido encargado por la empresa Atomflot, que pertenece a la empresa estatal Rosatom y se encarga de la explotación de toda la flota de rompehielos de propulsión nuclear de Rusia. Actualmente, gestiona una flotilla conformada por cuatro buques nucleares operativos: el ‘Vaichag’, el ‘Taimir’, el ‘Yamal’, y el ‘50 Let pobedi'. Además hay otro que se encuentra en reserva, el ‘Sovetski Soyuz’.
El director general de Atomflot, Viacheslav Ruksha, ha calificado de hito la botadura del nuevo rompehielos. “No se trata solo del renacimiento de la construcción naval civil de propulsión nuclear en Rusia”, explica con convicción, “sino que también garantiza que en los próximos 40 ó 50 años nuestra flota de rompehielos nucleares podrá ejercer con eficacia sus funciones en el Ártico y la ruta marítima del Norte de forma ininterrumpida”.
El décimo desde ‘Lenin’
Hace más de medio siglo se puso en marcha el primer rompehielos de propulsión nuclear en la Unión Soviética. Su nombre fue ‘Lenin’. Ya ha agotado su vida útil y ahora se ha convertido en una embarcación-museo única, que permanece amarrada en la ciudad subártica de Múrmansk. Tras un largo periodo de actividad, otros tres rompehielos nucleares de fabricación soviética están ya fuera de servicio: el ‘Ártika’, el ‘Sibir’ y el ‘Rossía’.
El rompehielos botado en noviembre en una grada de los Astilleros del Báltico (en San Petersburgo) —el cual carece aún de nombre propio— será el décimo rompehielos de propulsión nuclear y el primero que se diseña y se construye en Rusia desde la obtención de soberanía.
El primer subdirector general de Rosatom, Iván Kamenskij, que acudió a la botadura, ha anunciado que una vez finalizado el líder de la clase se construirán otros dos buques análogos. El gobierno ruso ha destinado al menos 4.000 millones de dólares a la fabricación de una serie de tres buques nucleares y el nuevo contrato ya se ha adjudicado a Rosatom.
“La principal característica del nuevo rompehielos es su universalidad”, comentó a Rossískaya Gazeta el portavoz de la empresa ordenante, Serguéi Maklakov. “Podrá operar tanto en las aguas profundas de la ruta marítima del Norte como en las aguas de poco calado situadas junto a la costa, en la plataforma continental y en las desembocaduras de los ríos”.
Se espera que esta peculiaridad permita sustituir los dos rompehielos de propulsión nuclear existentes en la actualidad por uno solo. Como ya se ha mencionado, los planes de Atomflot para los próximos diez años incluyen la construcción de tres rompehielos como este. Estas embarcaciones se destinarán, principalmente, al sector occidental de la ruta marítima del Norte, donde se encargarán de abrir paso a los grandes buques de carga, incluidos los graneleros con cargas comerciales provenientes de China, Corea del Sur y Japón. 
Los rompehielos son capaces de mejorar la comunicación en una ruta cada vez más transitada. Fuente: Press Photo.
La ruta marítima del Norte alcanza a la competencia
La noticia de la botadura en Rusia de un rompehielos universal de propulsión nuclear ha coincidido en el tiempo con otra noticia reveladora: el transporte de mercancías por la ruta marítima del Norte ha alcanzado en 2013 un nivel récord. Según informó el portavoz oficial de Atomflot, Mustafá Kashka, el volumen de mercancías transportadas hasta mediados de octubre fue de 1,26 millones de toneladas, lo que equivale al total del año pasado. De acuerdo con esta misma fuente, desde principios de 2013 se han realizado 51 travesías de tránsito por la ruta marítima del Norte, mientras que en 2012 fueron 46 y un año antes solo 34.
La primera travesía de tránsito efectuada por un buque comercial extranjero a través de esta ruta en compañía de los rompehielos de propulsión nuclear rusos se realizó en 2009. Los navíos ‘Beluga Fraternity’ y ‘Beluga Forsite’ —acompañados de los rompehielos nucleares ‘50 Let Pobedi’ y ‘Rossía’— efectuaron el trayecto desde la costa de Corea del Sur hasta el puerto de destino en Nigeria atravesando la ruta del norte. En comparación con la ruta que pasa por el Canal de Suez, la duración del viaje se redujo en diez días. 

En 2010 se completaron otras cuatro travesías de tránsito. Además, por primera vez se condujo a través de la ruta del norte un buque de tipo Panamax, cuyo tonelaje de peso muerto era de 117.000 toneladas. Se trazó un itinerario más al norte de las rutas tradicionales, por donde solían transitar embarcaciones de menor calado. En 2013, un buque mercante de China atravesó por primera vez la ruta marítima del Norte. Se prevé que en 2014 recorrerán este trayecto entre ocho y diez buques bajo la bandera de China. 
Se puede decir que estos ‘todoterrenos’ del ártico no se quedarán sin trabajo.
Artículo publicado originalmente en ruso en Rossíyskaya GazetaTuesday, October 14, 2014

O Recuncho, dia 15 de Outubro

O RecunchoMércores, 15 de outubro de 2014, de 19,00 a 20,00 no 93.9 FM Ràdio FilispiM, ou en directo en Internet:http://giss.tv:8001/radiofilispim.ogg Repetición radiofónica: Domingos, 12 hs e Xoves de 2 a 3 madrugada.
O Recuncho” nº 202 , programa semanal radiofónico da A.C. Fuco Buxán, cos seguintes contidos:
Invitado: Dr. Antonio García Jiménez: A Sanidade Pública, universal e gratuita.
O “Espertar da Razón” de José Torregrosa: Asemblea no Ateneo Ferrolán.
A reelección de Evo Morales en Bolivia.
Na “Sección Poética” : Manuel Altolaguirre
Novas e comunicados, por Lucía Vizoso.
Música: compositores vinculados a la Generación del 27 (Falla, Granados, Halffter, Bacarisse...)
Na equipa técnica: Xurxo Gago
Todos os programas en: http://recunchofuco.blogspot.com
e-mail: fucobuxan@gmail.com – telefº directo: 981371040
Sábado 18, a partir das 12 hs. na traseira do Mercado de Caranza
XV Sesión Vermú de Rádio FilispiM
Música, petiscos, bebidas e Rádio en directo. Estades convidad@s

Wednesday, October 08, 2014

ACERCA DEL ÉBOLA, con JOSEP PAMIESUna vez más, una campaña de PÁNICO se cierne sobre los ciudadanos, expuestos a los grandes medios de comunicación y al márketing del miedo. Josep Pàmies, el payés de la Dulce Revolución de las Plantas Medicinales, nos alerta sobre este nuevo montaje en ciernes. La Dulce Revolución ha ofrecido a la embajada de Guinea Conakry posibles soluciones al ÉBOLA que no han sido bien recibidas. La planta Garcinia kola, ya usada popularmente por los curanderos de la zona, ofrece grandes resultados para esta enfermedad, pero la OMS prefiere prohibirla y sintetizarla para poder patentar así la fórmula milagrosa. La Artemisia Annua es también una planta extraordinaria que potencia els sistema inmunitario y elimina la Malaria y el Dengue, enfermedades oportunistas que pueden aparecer con el contagio del Ébola. Los cooperantes en África están obteniendo también grandes resultados con un producto super efectivo como es el Dióxido de Cloro, conocido popularmente como MMS. Puede añadirse a la lista la Plata Coloidal o la mismísima agua de mar. Pero la tendencia, más que abrazar estos productos que están obteniendo grandes resultados en primera linia, es prohibirlos y catalogarlos de drogas ilegales. Así va el mundo.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...